+47 67 20 66 67 kontakt@vivento.no

Aktuelt fra Vivento

7 trender for kunstig intelligens i varehandelen anno 2018

Vivento deltok på NRF 2018: Retail's Big Show som er verdens største årlige retailmesse der ledende detaljhandlere samt leverandører av teknologi og kompetanse samles. Vi ble spesielt engasjert i temaet kunstig intelligens i varehandel, og gjengir her 7 trender som er...

les mer

Vivento på verdens viktigste retail-konferanse

Søndag 14. januar reiste vår leder for privat sektor, Jan Steinar Kvilesjø, til årets NRF konferanse som går av stabelen i New York. Jan Steinar ser frem til å dykke ned i retail-trender, skape nye forbindelser og bli full av inspirasjon, kunnskap og delelyst. Det vil...

les mer

Dokument- og informasjonsforvaltning

I Norge har vi flere lover og forskrifter for å sikre forvaltning, ivaretagelse og deling av offentlig dokumentasjon. Når man snakker om dokumenthåndtering og arkivverdighet er det mange som først og fremst tenker på virksomhetens arkiv- og saksbehandlingssystem. Men...

les mer

Digital endring i kommunal sektor

Sara Cecavova (Vivento) og Vebjørn Brastad (Miles Oslo) følger opp sin artikkel om betydningen av kultur og endringskompetanse i digitale endringsprosjekter i kommunal sektor, og de presenterer her andre konkrete forutsetninger for å lykkes med...

les mer

Testlederrollen: Hvordan få mest mulig ut av tid og ressurser?

Seniorkonsulent Øyvind Woll i Vivento har publisert en artikkel på bloggen til EuroSTAR Conferences, der han beskriver hvordan det nye Helsedokumentasjonsystemet til Bærum kommune ble testet og implementert. Artikkelen med tittel ”Test Manager Role: How To Get The...

les mer

Vi har gjort fagforeningen Delta mer effektiv!

”Vi har hatt et givende samarbeid med Vivento. Jeg vil gi ros for deres måte å involvere alle ansatte i kartleggings- og utviklingsarbeidet og for å bidra til intern forankring av tiltakene som er iverksatt. Vi har satt pris på konsulentenes fagekspertise...

les mer

Smidig test i sprint – kan sløsing fjernes?

I et smidig IT-utviklingsprosjekt er det høye krav til å levere riktig kvalitet til rett tid. Test og testledelse er en integrert del av sprinten, og sløsing må unngås. Hvordan kan vi avdekke og eliminere sløsing under testarbeidet i en sprint, slik at leveransene...

les mer

Vivento på flyttefot

De siste årene har vi opplevd solid vekst i Vivento. Med mange spennende kunder og oppdrag, har vi styrket vårt team av høyt kompetente konsulenter. Nå er tiden moden for å flytte til større og mer funksjonelle lokaler. Vi har de siste 11 årene holdt hus i Strandveien...

les mer

Møt Vivento på ODIN 2017

Onsdag 20. september går ODIN 2017 av stabelen. Konferansen er Norges største konferanse innen Software testing og årets tema er: Visjonær, nostalgiker – eller begge deler? Vivento er stolt sponsor og du vil både kunne høre fra oss fra scenen og snakke med oss på vår...

les mer

Hvilke gevinster gir digitalisering i helsesektoren?

Offentlige og private helsetjenester er i stor digital endring. Helserelaterte lover og forskrifter tilpasses en ny digital hverdag, og den teknologiske utviklingen gir mulighet for sikrere og forbedret pasientbehandling. Ved å omfavne digitaliseringen vil vi oppnå en...

les mer

Vår Kari er første nordmann på toppen av Broad Peak

Torsdag 27. juli kl 7.15 ble vår spreke konsulent Kari historisk, da hun klarte å nå toppen av Broad Peak. Hun forteller om den dramatiske turen i God Morgen Norge på TV2 og du kan se intervjuet og unike bilder fra turen her. Til daglig jobber Kari med digitalisering...

les mer

Vil Kari vil bli første nordmann på K3?

Fredag 16.juni: Reisebrev fra Kari: Reisen til Pakistan gikk fint uten noe forsinkelser, og all bagasjen min var også blitt med hele veien. Det er veldig mye mennesker i byen nå på grunn av Ramadan, og derfor også mye sikkerhet rundt hotell og flyplass. Hotellet hadde...

les mer

Følg Karis vei til toppen av Broad Peak

14. juni reiser vår konsulent Kari Dybsjord Røstad til Karakoram i Himalaya. Drømmen er å bestige Broad Peak – vil hun bli den første nordmannen på toppen av verdens 12.høyeste fjell?   Dette sier Kari om turen: I 2007 dro jeg sammen med min morfar, Ragnar Dybsjord,...

les mer

Internet of Things – Hvor vanskelig trenger det være da?

Det kan være veldig komplekst og vanskelig. Men, det trenger ikke å være det. Det kan tvert imot gjøres ganske enkelt! I digitaliseringsperspektivet og snakket om smartteknologi så spiller selvfølgelig løsninger for analyse, automatisering, maskinlæring og IoT...

les mer

Digitalisering – ikke bare et spørsmål om penger

Regjeringen varslet i revidert nasjonalbudsjett at de vil bevilge 125 millioner kroner til å sette fart på digitaliseringen i Kommune-Norge. Det er et viktig skritt i riktig retning, men alt løses ikke med penger. Det krever også kunnskap og endringsvilje. Det har...

les mer

OdinSTAR Testing Conference 2017

I dag går OdinSTAR av stablen – en ny konferanse for norske testmiljøer som arrangeres av EuroSTAR og Den Norske Dataforening. Vår dyktige Seniorkonsulentent, Øyvind Woll, er en av de håndplukkede talerne. Med konferansen ønsker arrangørene å bringe sammen de beste...

les mer

Hvor blir det av digitaliseringen i kommune-Norge?

Kommunereformen byr på en historisk anledning til å bygge nye digitale og organisatoriske strukturer. Om kommunestyrene griper muligheten er heller usikkert. Komplekse kommuner Norske kommuner er blant de mest komplekse organisasjonene verden kjenner, i form av...

les mer

Vivento baner vei for digital byggesøknad

Som første kommune i Norge har Oslo digitalisert hele byggesøknadsforløpet for småhus. Vivento har hatt en betydelig rolle i løsningen som nå gjør det enklere for byggherrer i Oslo å sende byggesøknad. 4. februar 2017 ble løsningen og rutinen for søknad om bygg og...

les mer

Gjesteforelesning på NHH

Espen Salthaug fra Vivento var mandag 17. oktober invitert til NHH av Professor Jon Iden som gjesteforeleser i masterkurset prosess- og kvalitetsledelse. Foran i overkant av 40 masterstudenter snakket han om viktigheten av prosess- og organisasjonskompetanse for å...

les mer

Ny administrerende direktør i Vivento

Styret i Vivento har ansatt Rune Hjortdahl som ny administrerende direktør i selskapet. Rune Hjortdahl er ansatt som ny administrerende direktør i Vivento as. Hjortdahl er utdannet siviløkonom med mastergrad fra Norges Handelshøyskole i Bergen og Universitetet i...

les mer

Mer tid i klasserommet

Vivento bidrar til innføring av nytt skoleadministrasjonssystem i Akershus Akershus fylkeskommune er godt i gang med å anskaffe et nytt skoleadministrasjonssystem til bruk i alle fylkets 34 videregående skoler. Systemet skal forenkle og forbedre all administrasjon i...

les mer

Akselerert Virksomhetsarkitektur i Caverion Group

Vivento har i vår jobbet med Caverion for å akselerere innføringen av virksomhetsarkitektur på tvers av hele konsernet. Caverion Group designer, produserer og vedlikeholder energieffektive tekniske løsninger for alle typer bygg og industri. Tjenesteområdene dekker...

les mer

Vivento fyller 10 år

Vivento er i 2016 blitt en tiåring, og vi ønsker å takke alle som har bidratt til det Det er nå ti år siden Vivento ble etablert,  og den første kunden fra Finland inngikk avtale med oss. Både Vivento, bransjen og markedet har opplevd en interessant reise gjennom...

les mer

Data som drivkraft

Digitalisering er pekt på som viktigste virkemiddel for å effektivisere virksomheter både i privat og offentlig sektor. Digitalisering nevnes i samme åndedrag som viktige trender som stordata, tingenes internett, kunstig intelligens, avanserte analyser og...

les mer

Vivento bidrar til etablering av virksomhetsarkitektur

Stig B. Dørmænen fra Vivento er i samarbeid med KPMG sentral i etablering av virksomhetsarkitektur hos en sentral offentlig institusjon. Kundens målsetting er å: dokumentere sentrale forretningsprosesser, få oversikt over sammenhengen mellom prosessteg og...

les mer

Virksomhetsarkitektur sa du?

Vet ikke helt, men tror det er noe de holder på med i IT-avdelingen… Nye moteord dukker stadig opp i mediene. Vi leser om digital transformasjon, tingenes internett, big data, blockchain, etc.  Men, hva er egentlig nytt? Nye teknologier dukker opp – andre forsvinner....

les mer

Vivento leverer grunnlag til ny stortingsmelding om IKT

Arbeidet med en ny stortingsmelding om IKT-politikken i Norge er i gang. Forrige stortingsmelding om IKT, Digital agenda for Norge (Meld.St.23 (2012-2013), kom ut i 2013 og hovedtiltakene er langt på vei gjennomført. Den nye stortingsmeldingen skal avklare...

les mer

Testrådgivning i Vivento

Hvor moden er din testmetodikk og testprosess? Hvordan vet du at dine investeringer i test- og kvalitetssikringsaktiviteter gir deg rett resultat? Hvor mye koster det hvis dere har stopp eller alvorlige og kritiske feil i produksjon? Hvordan kan du kjenne til dine...

les mer

Hvorfor gir ikke kvalitetssystemet ønsket effekt?

Mange selskaper har et kvalitetssystem, og de fleste begynner å få disse tilgjengelig på intranett. Hvorfor skal vi bruke penger for å gjøre kvalitetssjefen ansvarlig for den minst besøkte delen av intranettet? De fleste norske virksomheter har implementert et...

les mer

Vivento i Computerworld – Mange vil ha flere digitale tjenester

I en undersøkelse InFact gjorde på vegne av oss tidligere i år, viser resultatene at stadig flere ser en positiv digital utvikling i egen kommune. Likevel viser det seg å være store forskjeller geografisk. Les mer om resultatene fra undersøkelsen og uttalelser fra Pål...

les mer

Digitalisering er ikke det samme som IT!

Hvem er uenig i at det er forskjell på digitalisering og IT...? Når det står på trykk er det ganske innlysende for de fleste vet at det er forskjell, men hva i all verden er forskjellen? Ord betyr mye. Selv om dette ikke er et debattinnlegg for Språkrådet, ønsker jeg...

les mer

Store oppgaver; gjennomføring av kommunevalget 2015

I år er det første gangen det elektroniske valgadministrasjonssystemet EVA blir brukt til å gjennomføre kommunestyre- og fylkestingsvalg i hele landet. Systemet har vært i utvikling i flere år, og skal nå benyttes over hele Norge. EVA har i hovedsak to...

les mer

Fremover: 7 av 10 er på jobb hele tiden

Den kraftige digitaliseringen i offentlig og privat sektor har gitt et langt mer mobilt og fleksibelt arbeidsliv. Dette er en viktig og nødvendig utvikling som gir store muligheter, men også noen utfordringer, sier administrerende direktør Espen Jacobsen i Vivento....

les mer

Forbedring – ryk og reis!

Hvorfor er det slik at du ønsker å bli bedre, men ønsker ikke å forbedre arbeidsplassen? Vi er lut lei forbedring. "Hører jeg kontinuerlig forbedring én gang til, så spyr jeg", sa en høyst oppegående person til meg forleden.  Han er ikke alene! Over alt finnes det...

les mer

En innføring i prosessledelse

Prosessledelse er en ledelsesretning som fokuserer på hvordan virksomheter kontinuerlig skal utvikle seg gjennom forbedring av sine prosesser. Det som i teorien omtales som prosessledelse, eller BPM, bygger på prinsipper fra Lean, Edward Demings metodikk for...

les mer

Fra testarbeid til kontinuerlig forbedring

Endringer er fra tid til annen nødvendig i alle organisasjoner. Ofte medfører dette behov for IT- investeringer for å møte nye markedskrav eller andre krav fra forretningssiden. Det er ikke mangler på gode tekniske IT-løsninger med ypperlig funksjonalitet, som vil...

les mer

Arkitektur i praksis ved Nytt østfoldsykehus

Langs E6 nord for Sarpsborg reiser det seg et bygg på 85.500 kvm. Bygget skal romme Østfolds nye sykehus, som skal sikre befolkningen i Østfold og omegn fullt ut dekkende spesialisttilbud med diagnostikk, behandling og rehabilitering i god samhandling med...

les mer

Virksomhetsarkitektur – Keiserens nye klær?

Etter 25 år med rammeverk og akademiske spørsmål fra Zachmann som hva, hvordan, hvor, hvem, når og hvorfor – har virksomhetsarkitektur skapt resultater? Oppfatningen av at virksomhetsarkitektur handler mest av alt om dokumentasjon, og ikke effektivisering av...

les mer

Effektiv styring gjennom et prosessbasert kvalitetssystem

KDA Defence & Aerospace (KDA) har, med støtte fra Vivento, implementert et prosessbasert ledelsessystem basert på modelleringsverktøyet ARIS. – Det nye styringssystemet har gjort vedlikehold av informasjonen enklere. Det har gjort det mulig å raskere release nye...

les mer

Logistikk og Ledelse: Kjøper systemer – dropper opplæringen

Norske virksomheter investerer stort i digitale løsninger: 67 prosent av yrkesaktive sier at omfanget av digitale tjenester og verktøy har økt på arbeidsplassen deres de siste tre årene. Verre er det med opplæring i systemene. Nær hver tredje ansatt savner kunnskap i...

les mer

Digitaliseringsstrategi i Brønnøy kommune

Brønnøy kommune var i en krevende situasjon med betydelige økonomiske utfordringer, og stadig økende forventninger til deres tjenesteproduksjon fra offentlige myndigheter, innbyggere og andre samfunnsaktører. Nå tar kommunen et digitalt krafttak. I likhet med de...

les mer

E24: Nordmenn flest tror ikke på at ny teknologi vil stjele jobben

I artikkelserien om «Fremtidens arbeidsliv» på E24 har vi skrevet om at svært mange av dagens yrker vil forsvinne eller endre seg totalt i årene som kommer. Ifølge svenske forskere kan så mye som halvparten av alle typiske yrker i Norge ha blitt erstattet av digitale...

les mer

Ingeniørnytt: Ansatte slakter åpne landskap

Kun 15 prosent av norske arbeidstakere mener de blir mer effektive av å jobbe i et åpent kontorlandskap, mot 57 prosent som sier at cellekontorer fremmer mer effektivitet. På spørsmål om hva som er best for arbeidsmiljøet, sier 23 prosent at åpent landskap gir best...

les mer

Effektiviserer skjemaveldet

Nettbrett og smarttelefoner gjør at du kan effektivisere skjemaveldet ditt. Er du klar? Mobil- og nettbrettrevolusjonen som skjer akkurat nå setter større krav til teknologi og systemer, men bærer også i seg en rekke nye muligheter og effektiviseringsgevinster. En...

les mer

Hegnar: – Ansatte slakter åpne landskap

Kun 15 prosent av norske arbeidstakere mener de blir mer effektive av å jobbe i et åpent kontorlandskap, mot 57 prosent som sier at cellekontorer fremmer mer effektivitet. På spørsmål om hva som er best for arbeidsmiljøet, sier 23 prosent at åpent landskap gir best...

les mer

Ukeavisen Ledelse: Åpne kontorlandskap slaktes

Kun 15 prosent av norske arbeidstakere mener de blir mer effektive av å jobbe i et åpent kontorlandskap, mot 57 prosent som sier at cellekontorer fremmer mer effektivitet. På spørsmål om hva som er best for arbeidsmiljøet, sier 23 prosent at åpent landskap gir best...

les mer

Handelsbladet: Åpne kontorlandskap slaktes

Kun 15 prosent av norske arbeidstakere mener de blir mer effektive av å jobbe i et åpent kontorlandskap, mot 57 prosent som sier at cellekontorer fremmer mer effektivitet. På spørsmål om hva som er best for arbeidsmiljøet, sier 23 prosent at åpent landskap gir best...

les mer

Læring satt i system

Et system for kvalitetsledelse bør være noe langt mer enn dokumentasjon av eksisterende prosesser. Det skal være grunnlaget for kontinuerlig forbedring av operative prosesser. Noen bedrifter anser kvalitets- og styringssystemer som meget strategisk for...

les mer

DN: Ansatte hater det – og sjefene sparer seg til fant

Norske arbeidstakere slakter åpne landskap i en ny undersøkelse. Et kraftig varsku, mener Vivento-sjefen. Åpne landskap uten papir og faste pulter er den nye norske arbeidsplassen. I løpet av de siste 15 årene er norske arbeidsplasser blitt stadig mindre, mer åpne og...

les mer

Byggfakta: Kjøper systemer – dropper opplæringen

Norske virksomheter investerer stort i digitale løsninger: 67 prosent av yrkesaktive sier at omfanget av digitale tjenester og verktøy har økt på arbeidsplassen deres de siste tre årene. Verre er det med opplæring i systemene. Nær hver tredje ansatt savner kunnskap i...

les mer

Kjøper IT-systemer, men dropper opplæringen

Det norske samfunnet blir stadig mer digitalisert. Arbeidsplasser, både private og offentlige, investerer i digitale tjenester og verktøy. Men verre er det med opplæringen av de ansatte i bruken av disse verktøyene. Det viser en undersøkelse som InFact har gjort for...

les mer

Vivento bistår med digitaliseringsstrategi for norske kommuner

Dersom ordet digitalisering fortsatt er et vagt begrep for deg, eller dere lurer på hvordan man skal utnytte digitale ressurser for å få mer effektiv drift og frigjøring av ressurser til tjenesteproduksjon, har vi sikkert mye spennende å snakke om. Vivento bistår...

les mer

Vivento er Gaselle-bedrift 2013!

Det er en glede å melde at Dagens Næringsliv, med sine samarbeidspartnere, har for tredje året på rad kåret Vivento til én av årets Gaselle-bedrifter. Inspirert av gaselleantilopens spenst og hurtighet har Dagens Næringslivs årlige kåring av gaseller blitt et begrep...

les mer

Seminar om intern prosessforbedring

20. november avholdt Vivento og leverandøren av K2 BlackPearl seminar om intern prosessforbedring. Seminarer ble avholdt på SAS Radisson Holberg, og ble godt mottatt av de som var tilstede. Vivento gikk igjennom noen eksempler på hvordan større organisasjoner...

les mer

Ukeavisen Ledelse: Sjefen følger ikke opp

En av fire ansatte i norske bedrifter er misfornøyde med oppfølgingen fra sine ledere. Verst er det blant lærere og forskere, der halvparten savner innspill fra sjefen. Det viser en landsomfattende undersøkelse som er gjennomført av InFact, på vegne av...

les mer

Aftenposten: Én av tre føler seg verdiløs på jobb

Dårlige og for resultatfokuserte ledere får skylden for at mange føler at det de gjør på jobb har lite å si. 29 prosent føler at arbeidsoppgavene de utfører ikke er kritiske for bedriftens evne til å nå sine mål, viser en ny undersøkelse. Det er særlig ansatte...

les mer