+47 67 20 66 67 kontakt@vivento.no

Brønnøy kommune var i en krevende situasjon med betydelige økonomiske utfordringer, og stadig økende forventninger til deres tjenesteproduksjon fra offentlige myndigheter, innbyggere og andre samfunnsaktører. Nå tar kommunen et digitalt krafttak.

I likhet med de fleste av landets kommuner må Brønnøy kommune intensivere satsningen på informasjons – og kommunikasjonsteknologi, og bli en kommune som fokuserer på digital forvaltning for å kunne imøtekomme disse kravene.

– Teknologi gjør det mulig for oss å jobbe smartere, utnytte ressursene bedre og derigjennom øke tjenestekvaliteten. Blant annet vil det kunne bety mer tid for våre ansatte innenfor helse- og omsorgsektoren til å yte pleie og omsorg, mer undervisning av elever eller raskere saksbehandling ovenfor innbyggerne, sier rådmann Pål Trælvik i Brønnøy kommune.

Opparbeidet «teknisk gjeld»

Som et ledd i arbeidet med å nå dette målet ble Vivento engasjert for å gjennomføre en overordnet nå-situasjonsanalyse av kommunens tjenesteproduksjon på IKT-området. Gjennomgangen av IT-funksjonen og IT-tjenestene i Brønnøy kommune viste at de over lang tid hadde vært underprioritert. Konsekvensen av dette var at de har opparbeidet en ikke ubetydelig «teknisk gjeld» i betydningen manglende modernisering av IT-systemene. Dette er et stort hinder for videre utvikling, og kommunens mulighet for å fullt ut nyttiggjøre teknologiske nyvinninger.

I arbeidet bistod Vivento kommunen med utarbeidelsen av en ny fireårig digitaliseringsstrategi som ble utarbeidet i perioden desember 2013 – mars 2014. Strategien ble utviklet gjennom en bred involvering og forankring, både internt i kommunen og sammen med deres nabokommuner på Sør-Helgeland.

Et pedagogisk og retningsbestemt system

I strategien ble fire satsningsområder prioritert:

  1. Sikre, stabile og effektive IKT-løsninger
  2. Satse på økt digital kompetanse for ansatte
  3. Økt samhandling
  4. Digital forvaltning

I de neste fire årene skal vi løfte dagens IT-systemer opp på et moderne nivå og skape en kompetent og robust IT-organisasjon for Brønnøy kommune og for regionen, sier Trælvik.

– Samarbeidet med Vivento har satt kommunens utfordringer i et pedagogisk og retningsbestemt system. De har hjulpet både med forklaring og forankring av strategien, noe som vil være av stor betydning for gjennomføring av aktivitetene – både internt og overfor leverandørene. Vi forventer en bedre drevet, robust og mer effektiv kommune.

Digital omstilling

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Liker du det du nettopp leste? Gjør som 600 andre og få nyheter fra Vivento direkte i din innboks. Du vil motta nyheter fra Vivento maks 6 ganger i året.

Takk for din påmelding, sjekk innboksen!