+47 67 20 66 67 kontakt@vivento.no

7 trender for kunstig intelligens i varehandelen anno 2018

Vivento deltok på NRF 2018: Retail’s Big Show som er verdens største årlige retailmesse der ledende detaljhandlere samt leverandører av teknologi og kompetanse samles. Vi ble spesielt engasjert i temaet kunstig intelligens i varehandel, og gjengir her 7 trender...

Digital endring i kommunal sektor

Sara Cecavova (Vivento) og Vebjørn Brastad (Miles Oslo) følger opp sin artikkel om betydningen av kultur og endringskompetanse i digitale endringsprosjekter i kommunal sektor, og de presenterer her andre konkrete forutsetninger for å lykkes med digital endring.  ...

Testlederrollen: Hvordan få mest mulig ut av tid og ressurser?

Seniorkonsulent Øyvind Woll i Vivento har publisert en artikkel på bloggen til EuroSTAR Conferences, der han beskriver hvordan det nye Helsedokumentasjonsystemet til Bærum kommune ble testet og implementert. Artikkelen med tittel ”Test Manager Role: How To Get The...

Vi har gjort fagforeningen Delta mer effektiv!

”Vi har hatt et givende samarbeid med Vivento. Jeg vil gi ros for deres måte å involvere alle ansatte i kartleggings- og utviklingsarbeidet og for å bidra til intern forankring av tiltakene som er iverksatt. Vi har satt pris på konsulentenes fagekspertise og deres...

Smidig test i sprint – kan sløsing fjernes?

I et smidig IT-utviklingsprosjekt er det høye krav til å levere riktig kvalitet til rett tid. Test og testledelse er en integrert del av sprinten, og sløsing må unngås. Hvordan kan vi avdekke og eliminere sløsing under testarbeidet i en sprint, slik at leveransene...

Vivento på flyttefot

De siste årene har vi opplevd solid vekst i Vivento. Med mange spennende kunder og oppdrag, har vi styrket vårt team av høyt kompetente konsulenter. Nå er tiden moden for å flytte til større og mer funksjonelle lokaler. Vi har de siste 11 årene holdt hus i Strandveien...

Møt Vivento på ODIN 2017

Onsdag 20. september går ODIN 2017 av stabelen. Konferansen er Norges største konferanse innen Software testing og årets tema er: Visjonær, nostalgiker – eller begge deler? Vivento er stolt sponsor og du vil både kunne høre fra oss fra scenen og snakke med oss på vår...

Hvilke gevinster gir digitalisering i helsesektoren?

Offentlige og private helsetjenester er i stor digital endring. Helserelaterte lover og forskrifter tilpasses en ny digital hverdag, og den teknologiske utviklingen gir mulighet for sikrere og forbedret pasientbehandling. Ved å omfavne digitaliseringen vil vi oppnå en...

Vår Kari er første nordmann på toppen av Broad Peak

Torsdag 27. juli kl 7.15 ble vår spreke konsulent Kari historisk, da hun klarte å nå toppen av Broad Peak. Hun forteller om den dramatiske turen i God Morgen Norge på TV2 og du kan se intervjuet og unike bilder fra turen her. Til daglig jobber Kari med digitalisering...

Vil Kari vil bli første nordmann på K3?

Fredag 16.juni: Reisebrev fra Kari: Reisen til Pakistan gikk fint uten noe forsinkelser, og all bagasjen min var også blitt med hele veien. Det er veldig mye mennesker i byen nå på grunn av Ramadan, og derfor også mye sikkerhet rundt hotell og flyplass. Hotellet hadde...

Følg Karis vei til toppen av Broad Peak

14. juni reiser vår konsulent Kari Dybsjord Røstad til Karakoram i Himalaya. Drømmen er å bestige Broad Peak – vil hun bli den første nordmannen på toppen av verdens 12.høyeste fjell?   Dette sier Kari om turen: I 2007 dro jeg sammen med min morfar, Ragnar Dybsjord,...

Internet of Things – Hvor vanskelig trenger det være da?

Det kan være veldig komplekst og vanskelig. Men, det trenger ikke å være det. Det kan tvert imot gjøres ganske enkelt! I digitaliseringsperspektivet og snakket om smartteknologi så spiller selvfølgelig løsninger for analyse, automatisering, maskinlæring og IoT...

Digitalisering – ikke bare et spørsmål om penger

Regjeringen varslet i revidert nasjonalbudsjett at de vil bevilge 125 millioner kroner til å sette fart på digitaliseringen i Kommune-Norge. Det er et viktig skritt i riktig retning, men alt løses ikke med penger. Det krever også kunnskap og endringsvilje. Det har...

OdinSTAR Testing Conference 2017

I dag går OdinSTAR av stablen – en ny konferanse for norske testmiljøer som arrangeres av EuroSTAR og Den Norske Dataforening. Vår dyktige Seniorkonsulentent, Øyvind Woll, er en av de håndplukkede talerne. Med konferansen ønsker arrangørene å bringe sammen de beste...

Hvor blir det av digitaliseringen i kommune-Norge?

Kommunereformen byr på en historisk anledning til å bygge nye digitale og organisatoriske strukturer. Om kommunestyrene griper muligheten er heller usikkert. Komplekse kommuner Norske kommuner er blant de mest komplekse organisasjonene verden kjenner, i form av...

Vivento baner vei for digital byggesøknad

Som første kommune i Norge har Oslo digitalisert hele byggesøknadsforløpet for småhus. Vivento har hatt en betydelig rolle i løsningen som nå gjør det enklere for byggherrer i Oslo å sende byggesøknad. 4. februar 2017 ble løsningen og rutinen for søknad om bygg og...

Gjesteforelesning på NHH

Espen Salthaug fra Vivento var mandag 17. oktober invitert til NHH av Professor Jon Iden som gjesteforeleser i masterkurset prosess- og kvalitetsledelse. Foran i overkant av 40 masterstudenter snakket han om viktigheten av prosess- og organisasjonskompetanse for å...

Mer tid i klasserommet

Vivento bidrar til innføring av nytt skoleadministrasjonssystem i Akershus Akershus fylkeskommune er godt i gang med å anskaffe et nytt skoleadministrasjonssystem til bruk i alle fylkets 34 videregående skoler. Systemet skal forenkle og forbedre all administrasjon i...

Data som drivkraft

Digitalisering er pekt på som viktigste virkemiddel for å effektivisere virksomheter både i privat og offentlig sektor. Digitalisering nevnes i samme åndedrag som viktige trender som stordata, tingenes internett, kunstig intelligens, avanserte analyser og...

Virksomhetsarkitektur sa du?

Vet ikke helt, men tror det er noe de holder på med i IT-avdelingen… Nye moteord dukker stadig opp i mediene. Vi leser om digital transformasjon, tingenes internett, big data, blockchain, etc.  Men, hva er egentlig nytt? Nye teknologier dukker opp – andre forsvinner....

Vivento leverer grunnlag til ny stortingsmelding om IKT

Arbeidet med en ny stortingsmelding om IKT-politikken i Norge er i gang. Forrige stortingsmelding om IKT, Digital agenda for Norge (Meld.St.23 (2012-2013), kom ut i 2013 og hovedtiltakene er langt på vei gjennomført. Den nye stortingsmeldingen skal avklare...

Testrådgivning i Vivento

Hvor moden er din testmetodikk og testprosess? Hvordan vet du at dine investeringer i test- og kvalitetssikringsaktiviteter gir deg rett resultat? Hvor mye koster det hvis dere har stopp eller alvorlige og kritiske feil i produksjon? Hvordan kan du kjenne til dine...

Hvorfor gir ikke kvalitetssystemet ønsket effekt?

Mange selskaper har et kvalitetssystem, og de fleste begynner å få disse tilgjengelig på intranett. Hvorfor skal vi bruke penger for å gjøre kvalitetssjefen ansvarlig for den minst besøkte delen av intranettet? De fleste norske virksomheter har implementert et...

Digitalisering er ikke det samme som IT!

Hvem er uenig i at det er forskjell på digitalisering og IT…? Når det står på trykk er det ganske innlysende for de fleste vet at det er forskjell, men hva i all verden er forskjellen? Ord betyr mye. Selv om dette ikke er et debattinnlegg for Språkrådet, ønsker...

Store oppgaver; gjennomføring av kommunevalget 2015

I år er det første gangen det elektroniske valgadministrasjonssystemet EVA blir brukt til å gjennomføre kommunestyre- og fylkestingsvalg i hele landet. Systemet har vært i utvikling i flere år, og skal nå benyttes over hele Norge. EVA har i hovedsak to...

Forbedring – ryk og reis!

Hvorfor er det slik at du ønsker å bli bedre, men ønsker ikke å forbedre arbeidsplassen? Vi er lut lei forbedring. «Hører jeg kontinuerlig forbedring én gang til, så spyr jeg», sa en høyst oppegående person til meg forleden.  Han er ikke alene! Over alt...

En innføring i prosessledelse

Prosessledelse er en ledelsesretning som fokuserer på hvordan virksomheter kontinuerlig skal utvikle seg gjennom forbedring av sine prosesser. Det som i teorien omtales som prosessledelse, eller BPM, bygger på prinsipper fra Lean, Edward Demings metodikk for...

Fra testarbeid til kontinuerlig forbedring

Endringer er fra tid til annen nødvendig i alle organisasjoner. Ofte medfører dette behov for IT- investeringer for å møte nye markedskrav eller andre krav fra forretningssiden. Det er ikke mangler på gode tekniske IT-løsninger med ypperlig funksjonalitet, som vil...

Arkitektur i praksis ved Nytt østfoldsykehus

Langs E6 nord for Sarpsborg reiser det seg et bygg på 85.500 kvm. Bygget skal romme Østfolds nye sykehus, som skal sikre befolkningen i Østfold og omegn fullt ut dekkende spesialisttilbud med diagnostikk, behandling og rehabilitering i god samhandling med...

Virksomhetsarkitektur – Keiserens nye klær?

Etter 25 år med rammeverk og akademiske spørsmål fra Zachmann som hva, hvordan, hvor, hvem, når og hvorfor – har virksomhetsarkitektur skapt resultater? Oppfatningen av at virksomhetsarkitektur handler mest av alt om dokumentasjon, og ikke effektivisering av...

Effektiv styring gjennom et prosessbasert kvalitetssystem

KDA Defence & Aerospace (KDA) har, med støtte fra Vivento, implementert et prosessbasert ledelsessystem basert på modelleringsverktøyet ARIS. – Det nye styringssystemet har gjort vedlikehold av informasjonen enklere. Det har gjort det mulig å raskere release nye...

Digitaliseringsstrategi i Brønnøy kommune

Brønnøy kommune var i en krevende situasjon med betydelige økonomiske utfordringer, og stadig økende forventninger til deres tjenesteproduksjon fra offentlige myndigheter, innbyggere og andre samfunnsaktører. Nå tar kommunen et digitalt krafttak. I likhet med de...

Effektiviserer skjemaveldet

Nettbrett og smarttelefoner gjør at du kan effektivisere skjemaveldet ditt. Er du klar? Mobil- og nettbrettrevolusjonen som skjer akkurat nå setter større krav til teknologi og systemer, men bærer også i seg en rekke nye muligheter og effektiviseringsgevinster. En...

Læring satt i system

Et system for kvalitetsledelse bør være noe langt mer enn dokumentasjon av eksisterende prosesser. Det skal være grunnlaget for kontinuerlig forbedring av operative prosesser. Noen bedrifter anser kvalitets- og styringssystemer som meget strategisk for...

Vivento bistår med digitaliseringsstrategi for norske kommuner

Dersom ordet digitalisering fortsatt er et vagt begrep for deg, eller dere lurer på hvordan man skal utnytte digitale ressurser for å få mer effektiv drift og frigjøring av ressurser til tjenesteproduksjon, har vi sikkert mye spennende å snakke om. Vivento bistår...

Vivento er Gaselle-bedrift 2013!

Det er en glede å melde at Dagens Næringsliv, med sine samarbeidspartnere, har for tredje året på rad kåret Vivento til én av årets Gaselle-bedrifter. Inspirert av gaselleantilopens spenst og hurtighet har Dagens Næringslivs årlige kåring av gaseller blitt et begrep...