+47 67 20 66 67 kontakt@vivento.no

Karriere - jobb i Vivento

Se våre ledige stillinger

Vivento er et norsk rådgivingsselskap med et sterkt og attraktivt faglig miljø. Vi har bred kunnskap og erfaring på følgende områder:

  • Digitalisering
  • Strategisk IT rådgiving
  • Virksomhetsarkitektur
  • Teknologirådgiving
  • Testledelse
  • Testrådgiving
  • Prosjektledelse

Vi jobber med store norske virksomheter i prosjekter som har en betydning for deg som innbygger i Norge. Vi vil være med å bidra til modernisering av landet med tjenester vi alle har behov for.

Vi hjelper våre kunder med å virkeliggjøre sine forretningsmessige målsettinger. Dette gjør vi gjennom å bistå ledere med å forstå og drive fram en nødvendig digital omstilling av sin virksomhet og etablere virksomhetsstyring og virksomhetsarkitektur.

Vivento-prosjekter

Ofte innebærer dette at vi hjelper til med effektivisering i form av prosjekter innen prosessforbedring i kombinasjon med de muligheter ny teknologi gir i form av kvalitetssikring, automatisering, måling og analyse for forbedring.

Ledige stillinger:

Vi søkere flere Strategiske Rådgivere

Vivento opplever stor etterspørsel fra offentlig sektor etter strategiske rådgivere som kan bistå ledelsen med å forstå og drive fram en digitalomstilling av sin virksomhet. Vi leter derfor etter strategiske rådgivere som har ledererfaring fra offentlig sektor og en...

les mer

Vi søker Testledere

Du vil jobbe med å identifisere nye prosjekter og problemstillinger, samt å gjennomføre prosjektene for å løse disse. Avhengig av din kompetanse og erfaring kan dette innebære å ha kundeansvar, være testleder, testrådgiver og/eller være leveranseansvarlig hos kunden. Du må like å jobbe tett med mennesker i grupper og på enmannshånd, og du må trives med å fasilitere samt formidle budskap og kunnskap om faget.

les mer

Vi søker konsulenter innen informasjonssikkerhet

God informasjonssikkerhet og ivaretagelse av personvernet blir stadig viktigere del av samfunnet og en bærebjelke i utviklingen av morgendagens digitale tjenester. Vivento ønsker derfor å styrke sitt fagmiljø rundt virksomhetsstyring, arkitektur og prosjektledelse med en medarbeider som ønsker å ta en nøkkelrolle i arbeidet med informasjonssikkerhet og arkitektur. Avhengig av din kompetanse og erfaring kan dette innebære å ha kundeansvar, være prosjektleder eller være leveranseansvarlig.

les mer

Er du vår nye Informasjonsarkitekt?

En helhetlig informasjonsflyt er en forutsetning for effektivitet og kvalitet i enhver virksomhets produkt- og tjenesteproduksjon. Vi søker kandidater som har erfaring med informasjonsmodeller eller integrasjonsdesign og som er godt kjent med utfordringene knyttet til informasjonsflyt og datakvalitet.

I oppdrag hos våre kunder vil du jobbe i grenseland mellom forretning og IT der du deltar i prosjekter enten som virksomhets/informasjonsarkitekt eller som teknisk prosjektleder. Du må like å jobbe tett med mennesker i grupper og på enmannshånd, og du må trives med å fasiliteter og formidle budskap og kunnskap om faget.

les mer

Vi søker Løsningsarkitekter

Du vil delta i prosjekter hvor du vil være arkitekt eller teknisk prosjektleder for kunden. Dette er varierende prosjekter som kan omfatte mobile løsninger, big data analyser, integrasjon, erp, identitet og sikkerhet.

les mer

Er du vår nye Virksomhetsarkitekt ?

Har du et ønske om å sette deg inn i og forstå kunders behov og muligheter for å forbedre sine leveranser og tjenester ? Ønsker du å hjelpe kunden med å forbedre sin infrastruktur eller effektivisere sine prosesser? Du vil jobbe med kundens virksomhetsarkitektur gjennom å dokumentere dagens situasjon og etablere ny arkitektur.

les mer

Vi søker konsulenter innen Prosessforbedring

Vi hjelper våre kunder med å virkeliggjøre sine forretningsmessige målsettinger. Ofte innebærer dette at vi hjelper til med effektivisering i form av prosjekter innen prosessforbedring i kombinasjon med de muligheter ny teknologi gir i form av automatisering, måling og analyse for forbedring. Du vil jobbe med å identifisere nye prosjekter og problemstillinger, samt å gjennomføre prosjektene for å løse disse. Avhengig av din kompetanse og erfaring kan dette innebære å ha kundeansvar, være prosjektleder eller være leveranseansvarlig.

les mer