+47 67 20 66 67 kontakt@vivento.no

Karriere - jobb i Vivento

Se våre ledige stillinger

Vivento er et norsk rådgivingsselskap med et sterkt og attraktivt faglig miljø. Vi har bred kunnskap og erfaring på følgende områder:

  • Digitalisering
  • Strategisk IT rådgiving
  • Virksomhetsarkitektur
  • Teknologirådgiving
  • Testledelse
  • Testrådgiving
  • Prosjektledelse

Vi jobber med store norske virksomheter i prosjekter som har en betydning for deg som innbygger i Norge. Vi vil være med å bidra til modernisering av landet med tjenester vi alle har behov for.

Vi hjelper våre kunder med å virkeliggjøre sine forretningsmessige målsettinger. Dette gjør vi gjennom å bistå ledere med å forstå og drive fram en nødvendig digital omstilling av sin virksomhet og etablere virksomhetsstyring og virksomhetsarkitektur.

Vivento-prosjekter

Ofte innebærer dette at vi hjelper til med effektivisering i form av prosjekter innen prosessforbedring i kombinasjon med de muligheter ny teknologi gir i form av kvalitetssikring, automatisering, måling og analyse for forbedring.

Ledige stillinger:

Er du vår nye Virksomhetsarkitekt ?

Har du et ønske om å sette deg inn i og forstå kunders behov og muligheter for å forbedre sine leveranser og tjenester ? Ønsker du å hjelpe kunden med å forbedre sin infrastruktur eller effektivisere sine prosesser? Du vil jobbe med kundens virksomhetsarkitektur gjennom å dokumentere dagens situasjon og etablere ny arkitektur.

les mer

Prosjektledere til digitalisering i offentlig sektor

Vivento opplever stor etterspørsel fra offentlig sektor etter prosjektledere som har erfaring fra digitaliseringsprosjekter og omstillingsprosesser som følge av digitalisering. Særlig i kommunesektoren er det behov for prosjektledere som følge av den pågående kommunereformen.

Vi leter derfor etter prosjektledere som enten har vært ansatt i, eller innleid hos, offentlig sektor og som vet hva som kreves for å lykkes med digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor.

les mer

Vi søkere flere Strategiske Rådgivere

Vivento opplever stor etterspørsel fra offentlig sektor etter strategiske rådgivere som kan bistå ledelsen med å forstå og drive fram en digitalomstilling av sin virksomhet. Vi leter derfor etter strategiske rådgivere som har ledererfaring fra offentlig sektor og en...

les mer

Er du vår nye Informasjonsarkitekt?

En helhetlig informasjonsflyt er en forutsetning for effektivitet og kvalitet i enhver virksomhets produkt- og tjenesteproduksjon. Vi søker kandidater som har erfaring med informasjonsmodeller eller integrasjonsdesign og som er godt kjent med utfordringene knyttet til informasjonsflyt og datakvalitet.

I oppdrag hos våre kunder vil du jobbe i grenseland mellom forretning og IT der du deltar i prosjekter enten som virksomhets/informasjonsarkitekt eller som teknisk prosjektleder. Du må like å jobbe tett med mennesker i grupper og på enmannshånd, og du må trives med å fasiliteter og formidle budskap og kunnskap om faget.

les mer

Vi søker Løsningsarkitekter

Du vil delta i prosjekter hvor du vil være arkitekt eller teknisk prosjektleder for kunden. Dette er varierende prosjekter som kan omfatte mobile løsninger, big data analyser, integrasjon, erp, identitet og sikkerhet.

les mer