+47 67 20 66 67 kontakt@vivento.no

Ny administrerende direktør i Vivento

Styret i Vivento har ansatt Rune Hjortdahl som ny administrerende direktør i selskapet. Rune Hjortdahl er ansatt som ny administrerende direktør i Vivento as. Hjortdahl er utdannet siviløkonom med mastergrad fra Norges Handelshøyskole i Bergen og Universitetet i...

Mer tid i klasserommet

Vivento bidrar til innføring av nytt skoleadministrasjonssystem i Akershus Akershus fylkeskommune er godt i gang med å anskaffe et nytt skoleadministrasjonssystem til bruk i alle fylkets 34 videregående skoler. Systemet skal forenkle og forbedre all administrasjon i...

Akselerert Virksomhetsarkitektur i Caverion Group

Vivento har i vår jobbet med Caverion for å akselerere innføringen av virksomhetsarkitektur på tvers av hele konsernet. Caverion Group designer, produserer og vedlikeholder energieffektive tekniske løsninger for alle typer bygg og industri. Tjenesteområdene dekker...

Vivento fyller 10 år

Vivento er i 2016 blitt en tiåring, og vi ønsker å takke alle som har bidratt til det Det er nå ti år siden Vivento ble etablert,  og den første kunden fra Finland inngikk avtale med oss. Både Vivento, bransjen og markedet har opplevd en interessant reise gjennom...

Data som drivkraft

Digitalisering er pekt på som viktigste virkemiddel for å effektivisere virksomheter både i privat og offentlig sektor. Digitalisering nevnes i samme åndedrag som viktige trender som stordata, tingenes internett, kunstig intelligens, avanserte analyser og...

Vivento bidrar til etablering av virksomhetsarkitektur

Stig B. Dørmænen fra Vivento er i samarbeid med KPMG sentral i etablering av virksomhetsarkitektur hos en sentral offentlig institusjon. Kundens målsetting er å: dokumentere sentrale forretningsprosesser, få oversikt over sammenhengen mellom prosessteg og...

Virksomhetsarkitektur sa du?

Vet ikke helt, men tror det er noe de holder på med i IT-avdelingen… Nye moteord dukker stadig opp i mediene. Vi leser om digital transformasjon, tingenes internett, big data, blockchain, etc.  Men, hva er egentlig nytt? Nye teknologier dukker opp – andre forsvinner....

Vivento leverer grunnlag til ny stortingsmelding om IKT

Arbeidet med en ny stortingsmelding om IKT-politikken i Norge er i gang. Forrige stortingsmelding om IKT, Digital agenda for Norge (Meld.St.23 (2012-2013), kom ut i 2013 og hovedtiltakene er langt på vei gjennomført. Den nye stortingsmeldingen skal avklare...

Testrådgivning i Vivento

Hvor moden er din testmetodikk og testprosess? Hvordan vet du at dine investeringer i test- og kvalitetssikringsaktiviteter gir deg rett resultat? Hvor mye koster det hvis dere har stopp eller alvorlige og kritiske feil i produksjon? Hvordan kan du kjenne til dine...

Hvorfor gir ikke kvalitetssystemet ønsket effekt?

Mange selskaper har et kvalitetssystem, og de fleste begynner å få disse tilgjengelig på intranett. Hvorfor skal vi bruke penger for å gjøre kvalitetssjefen ansvarlig for den minst besøkte delen av intranettet? De fleste norske virksomheter har implementert et...

Digitalisering er ikke det samme som IT!

Hvem er uenig i at det er forskjell på digitalisering og IT…? Når det står på trykk er det ganske innlysende for de fleste vet at det er forskjell, men hva i all verden er forskjellen? Ord betyr mye. Selv om dette ikke er et debattinnlegg for Språkrådet, ønsker...

Store oppgaver; gjennomføring av kommunevalget 2015

I år er det første gangen det elektroniske valgadministrasjonssystemet EVA blir brukt til å gjennomføre kommunestyre- og fylkestingsvalg i hele landet. Systemet har vært i utvikling i flere år, og skal nå benyttes over hele Norge. EVA har i hovedsak to...

Effektiv styring gjennom et prosessbasert kvalitetssystem

KDA Defence & Aerospace (KDA) har, med støtte fra Vivento, implementert et prosessbasert ledelsessystem basert på modelleringsverktøyet ARIS. – Det nye styringssystemet har gjort vedlikehold av informasjonen enklere. Det har gjort det mulig å raskere release nye...

Digitaliseringsstrategi i Brønnøy kommune

Brønnøy kommune var i en krevende situasjon med betydelige økonomiske utfordringer, og stadig økende forventninger til deres tjenesteproduksjon fra offentlige myndigheter, innbyggere og andre samfunnsaktører. Nå tar kommunen et digitalt krafttak. I likhet med de...