+47 67 20 66 67 kontakt@vivento.no

Om Vivento

Vivento ble etablert i 2006. Gründerne bak Vivento mente at intranettløsningene måtte kunne benyttes til å effektivisere arbeidsoppgaver og kjerneprosesser. Datidens løsninger fokuserte sterkt på innhold som ‘Meny i kantina’ og ‘Sjefens hjørne’.

Vivento har i alle årene siden 2006 vært opptatt av hvordan IT kan støtte opp under sentrale forretningsoppgaver. Skal du automatisere må du endre både prosesser, lover og regler, arbeidsoppgaver og verdikjeder.

Du kan ikke bare «filme teateret». Da filmbransjen så dagens lys tidlig på 1900-tallet, plasserte man ikke bare et kamera på scenekanten og beholdt gamle produksjonsprosesser. Likedan, for å utnytte potensialet i digitaliserte arbeidsprosesser, nytter det ikke å kun flytte den manuelle, papirbaserte saksgangen inn i PC-en.

Du kan ikke bare «filme teateret»

I 2006 var det fortsatt greit for en strateg/forretningsutvikler å forholde seg til IT som «noe som utfører de tankene vi har tenkt». Den tiden ser nå ut til å være forbi. Dagens, og ikke minst morgendagens forretningsutviklere, må ha kunnskap om IT-muligheter og begrensninger for å være relevant.

Vivento har som formål å skape verdier for virksomheter gjennom teknologistøttet forretningsrådgivning og digitalisering av forretningsprosesser.

Vi tror alt kan forbedres. Nær sagt alle har muligheten til å utnytte virksomhetens ressurser bedre. Vi tror på teknologiens kraft og digitaliseringens muligheter. I sykehusets operasjonssaler, i offentlige etater, hos den enkelte saksbehandler og på alle private arbeidsplasser.

For 20 år siden hadde ikke Oslo kommune nettsider, og det fantes ikke nettaviser. Hvordan samfunnet ser ut om 20 år tør vi ikke spå om. Men én ting vet vi: Den teknologiske revolusjonen pågår fortsatt med stor kraft. Endring, tilpasning, forvandling og innovasjon vil fortsette å prege privatlivene og arbeidslivene våre langt inn i fremtiden. Uten en god forståelse for teknologi og digitaliseringens muligheter vil det være svært krevende å navigere i dette farvannet.

Vivento hjelper deg å ta skrittene – i riktig retning, slik at din virksomhet kan fortsette å skape verdier.

Våre ansatte

Rune Hjortdahl

Administrerende direktør

Rune Hjortdahl

rune.hjortdahl@vivento.no

Andreas Høistad Sjøberg

Avdelingsleder Strategisk Rådgiving

Andreas Høistad SjøbergAndreas Høistad Sjøberg

ahs@vivento.no

Andreas Momme Jensen

Seniorkonsulent

Andreas Momme JensenAndreas Momme Jensen

andreas.momme.jensen@vivento.no

Arnstein Mathisen

Seniorkonsulent

arnsteinnorm3

arnsteinint2

arnstein.mathisen@vivento.no

Benedicte Solvang

Seniorkonsulent

Benedicte SolvangBenedicte Solvang

benedicte.solvang@vivento.no

Bente Berget

Administrajonssekretær

Bente BergetBente Berget

bente.berget@vivento.no

Carl Drefvelin

Salgssjef

Carl DrefvelinCarl Drefvelin

carl.drefvelin@vivento.no

Dag Eirik Gjerken

Sjefskonsulent

Dag Eirik GjerkenDag Eirik Gjerken

dag.eirik.gjerken@vivento.no

Dag Sperling

Seniorkonsulent

Dag SperlingDag Sperling

dag.sperling@vivento.no

Don Skantze

Seniorkonsulent

Don SkantzeDon Skantze

donald.skantze@vivento.no

Espen Lunde

Seniorkonsulent

Espen LundeEspen Lunde

espen.lunde@vivento.no

Heidi Kjersem

Seniorkonsulent

Heidi KjersemHeidi Kjersem

heidi.kjersem@vivento.no

Eugen Dahl

Seniorkonsulent

Eugen DahlEugen Dahl

eugen.dahl@vivento.no

Frode Stenvik

Seniorkonsulent

Frode StenvikFrode Stenvik

frode.stenvik@vivento.no

Ivar Eckhoff

Personalsjef

ivareint

ivar.eckhoff@vivento.no

Heirunn E. Engmark

Seniorkonsulent

Heirunn EngmarkHeirunn Engmark

heirunn.engmark@vivento.no

Henrik Paus

Seniorkonsulent

Kari Røstad

Konsulent

Kari RøstadKari Røstad

kari.rostad@vivento.no

Jan Steinar Kvilesjø

Leder teknologirådgivning

Jan Steinar KvilesjøJan Steinar Kvilesjø

jan.steinar.kvilesjo@vivento.no

Johan Nordin

Konsulent

Johan NordinJohan Nordin

johan.nordin@vivento.no

Mikkel Frostad

Seniorkonsulent

Mikkel FrostadMikkel Frostad

mikkel.frostad@vivento.no

Karl Erik Hasund

Seniorkonsulent

Karl Erik HasundKarl Erik Hasund

karl.erik.hasund@vivento.no

Knut Jacobsen

Sjefskonsulent

Knut JacobsenKnut Jacobsen

knut.jacobsen@vivento.no

Ole J. Jacobsen

Seniorkonsulent

Ole J. JacobsenOle J. Jacobsen

ole.jacobsen@vivento.no

Rune Kjølstad

Seniorkonsulent

rune.kjolstad@vivento.no

Ole Haakon Neskvern

Seniorkonsulent

Ole Haakon NeskvernOle Haakon Neskvern

ole.neskvern@vivento.no

Torbjørn Bartels

Konsulent

Tordbjørn BartelsTorbjørn Bartels

torbjorn.bartels@vivento.no

Sigmund Lange

Økonomisjef

Sigmund LangeSigmund Lange

sigmund.lange@vivento.no

Stig Bjarne Dørmænen

Seniorkonsulent

Stig Bjarne DørmænenStig Bjarne Dørmænen

sbd@vivento.no

Øyvind Woll

Seniorkonsulent

Øyvind WollØyvind Woll

oyvind.woll@vivento.no

Tord-Arve Holmedal

Leder forretningsrådgivning

Tord-Arve HolmedalTord-Arve Holmedal

tord-arve.holmedal@vivento.no

Trude Rosendal

Sjefskonsulent

Trude RosendalTrude Rosendal

trude.rosendal@vivento.no

Susan Ørjansen

Seniorkonsulent

susan.orjansen@vivento.no

Martine Halås Sellevoll

Konsulent

martine.sellevoll@vivento.no

Bernt Martinussen

Seniorkonsulent

bernt.martinussen@vivento.no

Kristine Krebs

Seniorkonsulent

kristine.krebs@vivento.no

Ida Christine Lippert

Konsulent

idachristine.lippert@vivento.no

Matilde Heimstad

Salgskoordinator

Kjetil Nyhus

Seniorkonsulent

kjetil.nyhus@vivento.no

Birger Eriksrud

Seniorkonsulent

birger.eriksrud@vivento.no

Arve Søreide

Seniorkonsulent

Rune Nyerrød

Konsulent

rune.nyerrod@vivento.no

Eirik Fredheim Goffeng

Konsulent

eirik.f.goffeng@vivento.no

Pressebilder og logo til nedlasting