+47 67 20 66 67 kontakt@vivento.no

Tjenester: IKT-strategi

IKT-strategi handler om å tilrettelegge bruk av teknologi og data for å støtte opp om kundens arbeidsprosesser og virksomhetskontroll.

En IT-strategi er langt mer enn en plan for å «selge inn» neste års budsjett. En god IT-strategi bør kunne gi svar på følgende:

 • Bruker vi teknologi slik vi løser organisasjonens viktigste forretningsmessige prioriteringer og kontinuerlig leverer verdi til kundene?
 • Gjør vi de riktige investeringene i teknologi?
 • Hva skal vi gjøre selv, hva burde vi sette ut til andre?
 • Måler vi hva som er den virkelige verdien teknologien gir til organisasjonen?
 • Er vår nåværende IT-plattform smidig og fleksibel slik at den kontinuerlig støtter vår virksomhet?
 • Er vårt IT-miljø forvaltet riktig, godt sikret, og i stand til å støtte kundene. Er dette gjort på en kostnadseffektiv måte?
 • Støtter strategien nåværende og fremtidige behov?

Våre konsulenter er sertifisert på, og har lang erfaring med følgende metoder:

 • COBIT
 • ITIL
 • Anskaffelser/forhandlinger
 • IKT organisering i shared service centre

Ønsker du en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bedre driften for din virksomhet og rigge en IT-avdeling for de neste 10 årene? Jeg byr på kaffe og en prat:

Andreas Høistad Sjøberg

Avdelingsleder Strategisk Rådgiving

ahs@vivento.no
+47 91337930