+47 67 20 66 67 kontakt@vivento.no

Tjenester: Kvalitetssystemer

Et kvalitetssystem skal sikre kvalitet i alle leveranser i en virksomhet. Et godt kvalitetssystem er integrert med virksomhetens øvrige prosesser, oppleves som nyttig, relevant og blir brukt.

Et godt kvalitetssystem bidrar til at prosessforbedringer blir identifisert, tatt hånd om og gir verdi for den operative driften. Dette skal sikre virksomhetens effektivitet og kundetilfredshet, og gir et godt grunnlag for stabil vekst og økt lønnsomhet.

Vivento jobber med en rekke standarder på kvalitetssystemer, og har lang erfaring med implementering av systemer i henhold til ISO 9001.

Vi har også kompetanse på:

  • AQAP
  • Basel II og SOx
  • HACCAP
  • AS 9100
  • TS 16949
  • ISO 29001

Vivento bistår våre kunder med å implementere systemstøtte for kvalitetssystemer:

  • Qualiware
  • ARIS
  • CANEA
  • SharePoint

Ønsker du mer informasjon? Vi byr på kaffe og en samtale om hvilke muligheter som finnes:

Knut Jacobsen

Sjefskonsulent

knut.jacobsen@vivento.no
+47 91662522

Knut_Jacobsen