+47 67 20 66 67 kontakt@vivento.no

Tjenester: Prosessautomatisering (BPM)

Prosessautomatisering innebærer å bruke dataverktøy til å utføre hele eller deler av en prosess.

Gode eksempler på prosessautomatisering finnes i alle bransjer, alt fra utrulling av aksesspunkt for internett til automatisert håndtering av barnehagesøknader og bestilling av legetime.

Norge har behov for arbeidskraft. Automatisering kan gi betydelige effektiviseringsgevinster, ved at manuelle ressurser kan frigjøres til andre verdiskapende oppgaver.

Vivento har oversikt over alle støttesystemer som bør og kan benyttes for god prosessautomatisering, i tillegg til lang erfaring i faget:

  • BPM
  • BPMN
  • K2 BlackPearl
  • Nintex
  • SAP
  • Oracle
  • Sak- og arkivsystemer

Ønsker du mer informasjon? Vi byr på kaffe og en samtale om hvilke muligheter som finnes:

Jan Steinar Kvilesjø

Leder teknologirådgivning

jan.steinar.kvilesjo@vivento.no
+47 95783370