+47 67 20 66 67 kontakt@vivento.no

Tjenester: Prosessforbedring

Forbedring av virksomhetens resultater gjennom fokus på kvalitet og effektivitet i forretningsprosessene. Prosessforbedring bidrar til forbedret verdiskapning ende til ende, på tvers av avdelinger og funksjoner, slik at varer og tjenester leveres på best mulig måte til både interne og eksterne kunder.

Enhver virksomhet har en rekke prosesser, alt fra kundeleveranser av varer og tjenester, til administrative prosesser innen HR, innkjøp, økonomi og IT, for å nevne noen. Skal virksomheten lykkes med å skape mest mulig verdi med de ressursene man rår over, er man avhengig av at verdiskapningen skjer godt på tvers av organisasjonsstrukturen. Over tid er virksomheten også avhengig av å kunne forbedre disse prosessene i takt med kundenes økte krav og forventninger.

Vivento har lang erfaring med å bistå våre kunder gjennom en praktisk og metodisk tilnærming, med fokus på å skape synlige resultater for våre kunder. Et vellykket arbeid med prosessforbedring innebærer også at kunden selv settes i stand til å drive eget forbedringsarbeid videre.

Vår tilnærming bygger på våre konsulenters inngående kunnskap og erfaring fra blant annet Lean, Six Sigma og agile metodikk.

Ønsker du mer informasjon? Vi byr på kaffe og en samtale om hvilke muligheter som finnes:

Knut Jacobsen

Sjefskonsulent

knut.jacobsen@vivento.no
+47 91662522

Knut_Jacobsen