+47 67 20 66 67 kontakt@vivento.no

Tjenester: Prosjektledelse

Prosjektledelse handler i hovedsak om å styre og ha kontroll over prosjektets variabler: kostnad, tid, kvalitet og omfang, samt usikkerhet og gevinster slik at man sikrer at prosjektets målsetninger blir innfridd. Samtidig er prosjektledelse mer enn styring og handler også om å tilrettelegge (fjerne hindringer) for at ressursene i prosjektet skal gjøre en best mulig jobb og motivere prosjektets deltakere, interessenter og eiere for å sikre involvering.

Vivento har erfaring fra ledelse av mange typer prosjekter, fra analyse- til implementeringsprosjekter. Viventos konsulenter gjennomfører prosjekter i henhold til beste praksis innen prosjektledelse. Med beste praksis menes prosjektledelsesferdigheter, metoder, teknikker og verktøy som bidrar til forutsigbarhet og øker sannsynligheten for at prosjektets mål nås, herunder også strategiske og forretningsmessige mål.

Vivento benytter kundens metodikk og leveransemodell der dette er ønskelig, men har også utviklet en egen leveransemodell basert på PRINCE2 som kan benyttes. Vivento har ingen spesiell tilknytning til bestemte teknologier, men bruker det verktøy som passer best for det som skal gjøres og som er tilgjengelig. Vivento har lang erfaring med bruk av mange metoder, rammeverk og støtteverktøy.

Ønsker du mer informasjon? Jeg byr på kaffe og en samtale om hvilke muligheter som finnes:

Mikkel Frostad

Seniorkonsulent

mikkel.frostad@vivento.no
+47 90813313