+47 67 20 66 67 kontakt@vivento.no

Tjenester: Service Management

Service Management skal hjelpe tjenesteleverandører med å levere verdifulle tjenester tilpasset sluttkundens verdikjede, utvikle sitt tjenestetilbud i takt med kundens behov og standardisere sine tjenester.

En forutsetning for å levere tjenester av beste kvalitet er at man opererer i takt med kunden. Viventos løsninger for tjenesteledelse og tjenestemottak hjelper virksomheter å oppnå tjenestenivå etter beste praksis.

Vi bygger inn fokus på kontinuerlig forbedring i prosessene og tjenestene for at tjenestene skal kunne utvikles i takt med kundens behov.

Vivento leverer både rådgiving på, og implementering av Service Management etter ITIL-standarder. Selv om ITIL har sitt utspring i leveranse av IT-tjenester benyttes dette også til andre tjenesteleveranser, hvor kontinuerlig forbedring står i fokus.

Tjenester vi leverer :

  • HelpDesk
  • Borgerportaler
  • ITIL-implementering
  • Tjenesteutvikling

Ønsker du mer informasjon? Vi byr på kaffe og en samtale om hvilke muligheter som finnes:

Mikkel Frostad

Seniorkonsulent

mikkel.frostad@vivento.no
+47 90813313