+47 67 20 66 67 kontakt@vivento.no

Tjenester: Testledelse

Testledelse har som mål å dokumentere korrekt informasjon om risiko og produktkvalitet ved overgang til en ny fase eller ved produksjonssetting. For å få denne informasjonen presis nok må man sikre at testdekningen blir riktig med henblikk på kritikaliteten på testobjektet og tiden man har til rådighet. Ved å effektivisere testaktivitetene, reduseres kostnadene.

Vi kaller ofte test for en kvalitetssikringsaktivitet og mange bruker ordene kvalitetssikring og test om hverandre. Ofte er test den viktigste og mest synlige delen av kvalitetssikringsaktivitetene.

Testledelse skal dokumentere og rapportere kvaliteten på leveransen og risikobildet, gjennom statisk og dynamisk testing for alle fasene (planlegging, gjennomføring og avslutning) i en testprosess på alle testnivåer. Informasjonen som produseres gjennom testledelse skal gi oppdatert beslutningsgrunnlag for prosjekteier eller den som har ansvar for at det blir produksjonssatt.

Vivento har en rekke sertifiserte testledere med bred erfaring. Våre konsulenter er sertifisert innen ISTQB, en internasjonal interesseorganisasjon som representerer testfaget og sertifiserte testere. Konsulentene våre er også sertifisert innen flere områder, som for eksempel prosjektledelse.

Ønsker du en prat om hvordan dine prosjekter kan bli bedre og gjennomføres med mindre usikkerhet? Jeg byr på kaffe og en samtale om hvilke muligheter som finnes:

Trude Rosendal

Sjefskonsulent

trude.rosendal@vivento.no
+47 90565459

Trude Rosendal