+47 67 20 66 67 kontakt@vivento.no

Tjenester: Virksomhetsanalyse

Virksomhetsanalyse benyttes for å avdekke et forbedringspotensial, for å gjøre en analyse av eksisterende drift, eller dokumentere effekt av gjennomførte prosjekter.

Følgende tilnærming til virksomhetsanalysen er vanlig:

  1. Målene for virksomheten (virksomhetens visjon)
  2. Prosesser (hvordan virksomheten drives)
  3. Konsepter og informasjon (hva virksomheten arbeider med)
  4. Regler (styrer hva som er tillatt)
  5. Interessenter (hvem)

Våre konsulenter har lang erfaring med gjennomføring av virksomhetsanalyser i privat og offentlig sektor.

Eksempler på leveranser:

  • Utredning – vi analyserer en eller flere problemstillinger, samler informasjon og leverer en resultatrapport.
  • Forstudie – brukes når du har besluttet å starte et prosjekt, men først ønsker å definere omfang, muligheter og risikoer. Under forstudien utfører vi en nyttevurdering eller effektvurdering og diskuterer resultatansvar og krav til gevinstrealisering

Ønsker du en samtale om hvordan vi kan bistå deg med å fremskaffe relevant styringsinformasjon? Jeg byr på kaffe, kontakt meg gjerne:

Andreas Høistad Sjøberg

Avdelingsleder Strategisk Rådgiving

ahs@vivento.no
+47 91337930