+47 67 20 66 67 kontakt@vivento.no

Tjenester: Virksomhetsarkitektur

«Den fundamentale organisering av et system, uttrykt gjennom dets komponenter, deres relasjoner til hverandre og til omgivelsene, og prinsippene som styrer deres utvikling over tid.»

En virksomhetsarkitektur har som formål å beskrive virksomheten på et overordnet nivå. Herunder har virksomhetsarkitekturen et særlig fokus på å identifisere alle krav til virksomhetens bestanddeler, samt å analysere hvordan disse påvirker hverandre. Virksomhetsarkitekturen skal således i prinsippet danne grunnlaget for øvrig aktivitet.

God virksomhetsarkitektur støtter beslutnings- og endringsprosesser ved å gjennomføre årsak-virkningsanalyse på alle virksomhetens bestanddeler. En virksomhetsarkitektur har som hovedformål å være grunnlag for «hva-hvis» analyser, samt å bidra til å bryte ned «silo-tankegang».

Vivento har en lang erfaring med bruk av følgende metoder, rammeverk og støtteverktøy:

  • NAF
  • MODAF
  • TOGAF
  • Zachmann
  • ArchiMate
  • ARIS Business Architect
  • SPARX System – Enterprise Architect
  • QLM

 

For en prat om arkitektur, systematisering og verdien av virksomhetsarkitektur, ta kontakt:

Dag Eirik Gjerken

Sjefskonsulent

dag.eirik.gjerken@vivento.no
+47 92426411