+47 67 20 66 67 kontakt@vivento.no

Virksomhetsarkitektur

Du har behov for å effektivisere og digitalisere virksomheten. Hvor skal du starte? Hvordan henger alt sammen? Evner du å fatte riktige beslutninger?

Teknologi har en sentral rolle i virksomheter, og kompleksiteten øker i takt med utviklingen. Evne til endring og omstilling blir stadig viktigere for å nyttiggjøre seg av de mulighetene som følger med digitalisering av samfunnet. En god og fremtidsrettet arkitektur er en forutsetning for vellykkede endringer.

Våre konsulenter gir deg bedre oversikt over sammen- hengen mellom strategier, tjenester, prosesser og IT-systemer. Vi kartlegger behov og gir forslag til nye digitale løsninger, roller og ansvar som bør på plass for optimal drift. Med god innsikt, kan du fatte kvali serte beslutninger om effektivisering. Vi tilbyr tjenester innen alle domener av virksomhetsarkitekturen, slik som:

  • Forretnings- og informasjonsarkitektur
  • Applikasjons- og teknologiarkitektur
  • Endringsledelse og gevinstrealisering
  • Informasjonssikkerhet og sikkerhetsarkitektur
  • Etablering og forvaltning av virksomhetsarkitektur
  • Leverandøruavhengig rådgivning på teknologi og verktøyvalg

Vivento i hjelper Forsvaret

Vivento er involvert i flere arkitekturprosjekter hos Forsvaret, deriblant innføring av nye kampvogner, ny våpenlokaliseringsradar og Hærens system for ildstøtte for artilleri og bombekastere.

Med bistand på virksomhetsarkitektur, har Vivento gitt Forsvaret og prosjektene styrket kapabilitet til å sikre helhetlig perspektiv på design, løsningsvalg, leveranseoppfølging, samt organisering av en helhetlig systemforvaltning.

”Vi stiller store krav til tverrfunksjonell kompetanse, både dybdekunnskap i de enkelte systemene og breddekunnskap om systemenes avhengigheter til hverandre. Vivento har bidratt med verdifull kompetanse på virksomhetsarkitektur og konsulentene har en sentral rolle i våre prosjekter.”

– Arvid Jensen oblt (R) Forsvaret

Vivento har arkitekter i REMA 1000 i Norge

REMA 1000 er en norsk franchisekjede med dagligvareforretninger som inngår i Reitangruppen. REMA 1000 er Norges ledende dagligvarekjede og en av landets sterkeste merkevarer.

Våre arkitekter bistår REMA 1000 med å bygge arkitektur for fremtiden. Som del av REMA 1000 sin arkitekturgruppe bygger vi selskapets evne til å realisere endringer både raskere og mer effektivt. Vi går gjennom alle systemer og prosesser og sikrer at REMA 1000 har nødvendig støtte til å håndtere dagens og fremtidige forretningskrav. I dette arbeidet har vi jobbet med flere prosjekter.

«REMA 1000 i Norge skal tilby de laveste prisene, ha den enkleste driftsmodellen og dra verdi ut av vertikal integrasjon. Vivento hjelper oss med å skaffe oversikt og foreslå tiltak som sikrer at vi har lave driftskostnader, høy brukervennlighet og en effektiv verdikjede».

– Henning Hønsvall, Sjefsarkitekt Rema 1000

Vi har kompetansen

Vivento har bred kompetanse og lang erfaring innen arkitekturfaget. Våre konsulenter har faglig forankring både innen IT og forretningsutvikling. Vi forstår teknologi og vet hvordan digitalisering kan effektivisere driften.

Vi benytter etablerte metoder, rammeverk og verktøy i vårt arbeid med å danne felles forståelse for hvordan forretningen henger sammen. Kartleggingen skjer på overordnet nivå, så vel som i dybden på systemer og funksjoner. Med høy grad av involvering, sikrer vi god innsikt, beslutninger som er internt forankret og øker evnen til realisering av gevinster.

Vi har i en årrekke gjennomført arkitekturprosjekter i et bredt spekter av bransjer i både privat og offentlig sektor. Med et brennende engasjement, faglig stolthet og unik erfaring, vil våre konsulenter sørge for å gi deg den oversikten og veiledningen du trenger.

Interessert i å høre mer?

Fyll inn skjemaet, så kontakter en av våre eksperter deg helt uforpliktende.

14 + 11 =

Ta kontakt med oss

Carl Drefvelin

Carl Drefvelin
Salgssjef

+47 970 78 569
carl.drefvelin@vivento.no

Motta vårt nyhetsbrev