Arkitektur

arrow-white

Arkitekturtjenester

Arkitektur handler om strategi og endringsstyring. På strategisk virksomhetsovergripende nivå handler dette om å strategiske veivalg og med etablering av helhetlige målbilder – både forretningsmessig og teknisk. Videre også operasjonalisering av strategi gjennom støtte og bistand til å analysere sammenhenger og å velge ut riktige initiativene for realisering av målbildene. På taktisk nivå dreier arkitekturarbeidet seg om å bidra i prosjekter / initiativer med innsiktsarbeid, konseptutvikling og løsninger – både funksjonelt og teknisk.

Arkitekturtjenester i Vivento

​Våre konsulenter gjennomfører arkitekturoppdrag som er tilpasset kundenes behov. Vi går gjerne inn i roller som virksomhetsarkitekter, funksjonelle arkitekter, informasjonsarkitekter, løsningsarkitekter eller tekniske arkitekter. Vi setter oss grundig inn i kundenes valgte metodikker og leveransemodeller, eller vi bistår kunden i utvikling av dette for å sikre en levedyktig og velfungerende arkitekturfunksjon.

Vivento har ikke utviklet egen arkitekturmetodikk. Dette er et bevisst valg da vi ønsker å fremme standardisering, felles begrepsapparat og en kontinuerlig utvikling av felles metodikk og rammeverk.

Alle Vivento-konsulenter har kompetanse innenfor kjente standarder som TOGAF, Archimate, BPMN m.fl. og vi bruker til enhver tid de metodikkene og verktøyene som vi mener er best egnet for kunden oppdraget.

Vi vil gjerne komme i kontakt med deg.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

OBS, alle felt er påkrevd.