Arkitektur

arrow-white

Arkitekturtjenester

Arkitektur handler om strategi og endringsstyring. På strategisk virksomhetsovergripende nivå handler dette om å strategiske veivalg og med etablering av helhetlige målbilder – både forretningsmessig og teknisk. Videre også operasjonalisering av strategi gjennom støtte og bistand til å analysere sammenhenger og å velge ut riktige initiativene for realisering av målbildene. På taktisk nivå dreier arkitekturarbeidet seg om å bidra i prosjekter / initiativer med innsiktsarbeid, konseptutvikling og løsninger – både funksjonelt og teknisk.

Arkitekturtjenester i Vivento

​Våre konsulenter gjennomfører arkitekturoppdrag som er tilpasset kundenes behov. Vi går gjerne inn i roller som virksomhetsarkitekter, funksjonelle arkitekter, informasjonsarkitekter, løsningsarkitekter eller tekniske arkitekter. Vi setter oss grundig inn i kundenes valgte metodikker og leveransemodeller, eller vi bistår kunden i utvikling av dette for å sikre en levedyktig og velfungerende arkitekturfunksjon.

Vivento har ikke utviklet egen arkitekturmetodikk. Dette er et bevisst valg da vi ønsker å fremme standardisering, felles begrepsapparat og en kontinuerlig utvikling av felles metodikk og rammeverk.

Alle Vivento-konsulenter har kompetanse innenfor kjente standarder som TOGAF, Archimate, BPMN m.fl. og vi bruker til enhver tid de metodikkene og verktøyene som vi mener er best egnet for kunden oppdraget.