Forsvar

Forsvaret er på vei til å bli digitalisert. Stål byttes ut med sensorer, IP-adresser og data. Prosessen kjennetegnes ved høy komplektistet, høye krav til kvalitet og store anskaffelser.

Anskaffelsene av nye forsvarskapasiteter som for eksempel nye kampvogner, er i stor grad blitt IT-prosjekter. Store mengder høyteknologisk utstyr skal tilpasses tradisjonelle behov. Kompleksiteten må håndteres som følge av at mange systemer skal snakke sammen, mange leverandører er involverte og kompleksiteten i kravstillingene er betydelig.

Vivento kjenner forsvaret godt gjennom mange års samarbeid. Vi bistår forsvaret med å ta i bruk ny teknologi, både i prosjekter som skal effektivisere logisikk og innkjøp, men også i utviklingen av ny digital forsvarskraft. Vivento bistår forsvaret innen arkitektur og anskaffelse av blandt annet nye kampvogner, artelleriradar og komandokontrollsystemer. Våre konsulenter bidrar med behovsavklaring, kravstilling og leverandøroppfølging i alle faser av anskaffelsene.

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe til i forsvaret?

Vi har jobbet med forsvar for blant andre:

Rull til toppen