Helse

Norge bruker over 325 milliarder på helse og disse kostnadene forventes å vokse i årene fremover. For å mest mulig helse ut fra hver krone må det satses på mer digitalisering og effektivisering av helsevesenet.

Norske myndigheter har en strategi om å digitalisere helse- og omsorgstjenesten slik at den oppleves enklere, bedre og mer helhetlig for innbyggerne (Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022). For at de strategiske målene skal nås, må gevinstene fra digitaliseringen realiseres. Det er samtidig betydelige utfordringer knyttet til pasientsikkerhet og hvordan gamle fagsystemer skal møte ny teknologi.

Helse har i mange år vært en av Viventos viktigste områder og vi har opparbeidet mye erfaring knyttet til operasjonell gjennomføring av digitaliseringsarbeidet. Vi har levert virksomhetsarkitekturtjenester til en rekke prosjekter i Helse SørØst, blant annet til nytt sykehus i Østfold. Vi leverer også prosjektledere, testledere og prosessarkitekter til flere sentrale prosjekter og programmer.

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe til innen Helse?
Rull til toppen