Helse

Norge bruker over 325 milliarder på helse og disse kostnadene forventes å vokse i årene fremover. For å mest mulig helse ut fra hver krone må det satses på mer digitalisering og effektivisering av helsevesenet.

Norske myndigheter har en strategi om å digitalisere helse- og omsorgstjenesten slik at den oppleves enklere, bedre og mer helhetlig for innbyggerne (Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022). For at de strategiske målene skal nås, må gevinstene fra digitaliseringen realiseres. Det er samtidig betydelige utfordringer knyttet til pasientsikkerhet og hvordan gamle fagsystemer skal møte ny teknologi.

Helse har i mange år vært en av Viventos viktigste områder og vi har opparbeidet mye erfaring knyttet til operasjonell gjennomføring av digitaliseringsarbeidet. Vi har levert virksomhetsarkitekturtjenester til en rekke prosjekter i Helse SørØst, blant annet til nytt sykehus i Østfold. Vi leverer også prosjektledere, testledere og prosessarkitekter til flere sentrale prosjekter og programmer.

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe til innen Helse?

Vi har jobbet med Helse for blant andre:

All articles loaded
No more articles to load

Vi har blant annet gjort dette innen Helse:

Rull til toppen