Kommunal sektor - Vivento AS

Kommunal sektor

Norske kommuner må omstille seg. I fremtiden må de levere flere og bedre tjenester til lavere kostnad. Ny teknologi er nødvendig for å øke produktiviteten og for å tilby gode velferdstjenester som innfrir innbyggernes forventninger.

Regionsreformen og kommunereformen som reduserer antall fylker og kommuner, er tiltak for å møte disse utfordringene. Begge reformene fører til behov for samkjøring, konsolidering og felles driftsmodell. I tillegg øker innbyggernes forventninger til digitale løsninger.

Vivento kjenner norske kommuner godt og vet hvilke utfordringer kommunene står overfor. Vi har erfarne konsulenter som har vært nøkkelressurser i overgangen til digitale tjenester, og vi er nøkkelpartnere i flere sammenslåingsprosesser, både på kommunalt nivå og regionsnivå. Vi har derfor inngående innsikt i hvordan vi sammen kan gjennomføre et løp mot vellykket sammenslåing. Vivento har utarbeidet digitaliseringsstrategi sammen med flere kommuner. Vi leverer prosjektledere, virksomhetsarkitekter, rådgivere, endringsledelse og anskaffelsesbistand.

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe til i kommunal sektor?
Rull til toppen