Statlig forvaltning - Vivento AS

Statlig forvaltning

Norge rangerer høyt i internasjonale sammenligninger av i hvor stor grad land er digitaliserte. Skal dette forsette kan vi ikke hvile på laurbærene. Regjeringen har en Digital agenda.

Statlige myndigheter har i mange sammenhenger vært pådrivere for overgang til digitaliserte løsninger. Utviklingen av felles standarder, nasjonale felleskomponenter, deling av data og utviklingen av felles løsninger som blant annet Altinn, har bidratt til at statlig forvaltning i dag sitter med mye kompetanse og bred erfaring innen digitaliseringsarbeidet. Arbeidet for å tilby bedre innbyggertjenester pågår for fullt og vil gjøre det i mange år fremover.
Vivento har i mange år samarbeidet på et bredt spekter av prosjekter i den statlige forvaltningen. Vi har erfaring med alt fra utredningsoppdrag og anskaffelser, til innførings- og endringsprosjekter. Vi har opparbeidet oss god kompetanse og erfaring knyttet til hva som trengs for å lykkes med å oppnå de gevinstene man ønsker seg i forbindelse med overgangen til nye digitale løsninger. Vivento leverer utdredninger, prosjektledelse, virksomhetsarkitekter, anskaffelsesbistand og prosesskonsulenter med erfaring fra statlig forvaltning.
Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe til i statlig forvaltning?
Rull til toppen