Caverion

Akselerert Virksomhetsarkitektur i Caverion Group

Vivento har i vår jobbet med Caverion for å akselerere innføringen av virksomhetsarkitektur på tvers av hele konsernet.

Caverion Group designer, produserer og vedlikeholder energieffektive tekniske løsninger for alle typer bygg og industri. Tjenesteområdene dekker hele livssyklusen til bygg og industrianlegg. Caverion ønsker å være en ledende leverandør av tekniske bygginstallasjoner i Europa og hadde i hadde i 2014 en omsetning på ca. 20 milliarder kroner med 17.000 ansatte i 12 land i Europa. Selskapet er børsnotert på NASDAQ OMX Helsinki.

Et av Caverions strategiske fokusområder er å gjennomføre standardisering og økt integrasjon av prosesser, IT og teknologi på tvers av land og divisjoner. Denne standardiseringen utgjør en plattform for videre vekst, reduserte kostnader og gjør virksomheten i stand til bedre å kunne ta i bruk ny teknologi i tjenester som leveres til Caverions kunder. Det er for tiden en sterk teknologiutvikling i Caverions forretningsområder der blant annet tingenes internett (IoT) og bygningsinformasjonsmodellering(BIM) vil medføre store endringer i leverandørenes og kundenes virksomhet.

I gjennomføringen av denne strategien har Caverion valgt å fokusere på etablering av virksomhetsarkitektur. Virksomhetsarkitekturen skal gi bedre kontroll på nåsituasjonen og en felles forståelse av retningen Caverion utvikler seg i. Caverion har etablert et arkitekturmiljø sammen med funksjoner for prosjektplanlegging og porteføljestyring slik at planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten er samordnet.

En sentral del av dette arbeidet var å forankre arkitekturen i Caverion sin strategi og hos de ansvarlige i forretningsområdene. Virksomhetens ledere definerte hvilke kapabiliteter eller evner Caverion må ha for å nå sine strategiske mål. De definerte i samarbeid med arkitektene prosesser, informasjonselementer, applikasjoner og teknologi som kan gi konsernet disse evnene. Arbeidet ledet frem til en målarkitektur som er utgangspunkt for planlegging og prioritering av investeringer som skal gjennomføres de neste årene.

Caverion er gjennom akselereringen av virksomhetsarkitekturen bedre rustet til å identifisere hvilke endringer som må gjøres, deres påvirkning på strategi og de ulike forretningsområdene.

Vivento har gjennom sjefskonsulent Knut Jacobsen levert senior arkitektrådgivning som har bidratt til at Caverion har nå en kortere vei fra definisjon av forretningsstrategi til operasjonalisering.

Knut_JacobsenKnut Jacobsen
sjefskonsulent
knut.jacobsen@vivento.no
+47 916 62 522

 

Rull til toppen