Color Line

Color Line er Norges største rederi i internasjonal passasjer- og godstrafikk til og fra Norge, og blant Europas ledende rederier innen nærskipsfart. De transporterer årlig nesten fire millioner passasjerer. I tillegg transporteres ca 900.000 personbiler og ca 180.000 fraktenheter, som tilsvarer over 20 prosent av den årlige godstrafikken landeveien over Svinesund (2016).

Color Line bygger verdens største hybridferge som settes i trafikk på strekningen Sandefjord–Strømstad fra sommeren 2019. Samtidig skifter Color Line ut ombordløsningene til integrerte løsninger med fokus på butikk-, restaurant-, hotell-drift og lager/logistikk. Vivento har ansvar for testledelse i prosjektet, noe som bidrar til at testingen blir gjennomført på en trygg og profesjonell måte.

I tillegg bidrar Vivento til utvikling og fasilitering av Color Lines egen utvikling- og testmetodikk. Det gir Color Line mulighet til å strømlinjeforme hvordan de gjennomfører IT-leveransene sine slik at de blir mer effektive og fortsatt med høy kvalitet.   

Foto: Ulstein Verft

«Color Line er svært fornøyd med samarbeidet med Vivento og konsulenten som gjør arbeidet med våre egne ansatte. Jeg er spesielt fornøyd med kompetansen vi får tilført. I tillegg er hun både proaktiv og fleksibel med tanke på arbeidsoppgaver» – Marianne Gade Gørbitz CIO Color Line.

Trude Rosendal, Sjefskonsulent i Vivento
Rull til toppen