Kartlegging og vurdering av stordata i offentlig sektor

Data som drivkraft

Digitalisering er pekt på som viktigste virkemiddel for å effektivisere virksomheter både i privat og offentlig sektor. Digitalisering nevnes i samme åndedrag som viktige trender som stordata, tingenes internett, kunstig intelligens, avanserte analyser og maskinlæring. Alle disse trendene dreier seg om å utnytte data på best mulig måte, slik digitalisering alltid har gjort. Spørsmålet er om du og din virksomhet har tatt inn over dere disse trendene og tatt stilling til hva du vil med dine og andres data.

Stordata

Stordata eller «Big Data» har lenge vært «hypet» opp til å være det som skal forløse data som den nye oljen. Mange private bedrifter har lenge benyttet avanserte analyser basert på stordatateknologi til å tilpasse markedsføring av produkter og tjenester til bedrifter og den enkelte forbruker. I idretten tas sensorer og posisjonering i bruk for å samle inn mest mulig data om idrettsutøverne slik at det kan gjøres analyser som kan bidra til at de yter enda bedre. I offentlig sektor har helsevesenet startet med å forske på arvelige sykdommer ved hjelp av denne teknologien og Statens vegvesen benytter sensorer til å samle inn data fra målestasjoner, kamera og kjøretøy, stordata til å prosessere data og avanserte analyser i kombinasjon med maskinlæring til å analysere dataene.

Grunnleggende premiss

Et grunnleggende premiss er at virksomheten har oversikt over hvilke data de har tilgjengelig i egen virksomhet og da snakker vi ikke bare om strukturerte data i databaser, men også om ustrukturerte data som dokumenter, multimediafiler som videosnutter, lydfiler, digitale bilder osv. For at data skal være en ressurs må virksomheten ha oversikt over sine data, vite hva dataelementene representerer, hvor de kommer fra og ikke minst hva slags kvalitet de har.

Joda – ulike løsninger i form av verktøy og systemer som gjør det mulig å utnytte ressursen er selvsagt også et premiss, men disse hjelper lite dersom virksomheten ikke har oversikt over egne data og har tenkt igjennom hvordan disse kan utnyttes. Alle som har studert IT, og organisasjonsteori for den saks skyld, vet at dårlige data inn i arbeids- eller beslutningsprosesser gir dårlige resultater ut: Garabage in – garbage out. Feil og dårlige data gir elendig resultat og vil ikke gi nødvendig effekt av flotte og fancy analysesystemer.

Informasjonssikkerhet

Et annet viktig moment er at virksomhetene heller ikke kan ta stilling til spørsmål om informasjonssikkerhet uten å ha en god oversikt over sine data. En strategi om utnyttelse av egne og andres data må også følges opp av vurderinger av sikkerhetsbehov, noe som etter mitt skjønn bare kan oppnås ved hjelp av risikoanalyser.

Delingskultur

Delingskultur er også en mye omtalt trend, vi snakker mer og mer om deling av data. Data som er tilrettelagt for deling fra offentlig sektor kalles åpne data, men data som krever et visst sikkerhetsnivå kan også deles under visse forutsetninger. Skal man kunne dele data med andre er det også helt nødvendig at man har orden på datakildene sine, tilgang til metadata om dataenes opprinnelse og kvalitet, begrepenes definisjoner m.m. er nødvendig for å kunne la andre gjenbruke data eller selv ta i bruk andres data.

Mål og strategier

Fellestrekket for alle som så langt har lykkes med data som drivkraft for digitaliseringen er at de har satt mål og strategier for datafangst og utnyttelse av egne og andres data. De har med andre ord tatt stilling til hvordan data skal utnyttes for å oppnå konkurransefortrinn eller effektivisere oppgaveutførelsen.

Mitt råd er derfor: Skal virksomheter lykkes med å få nytte av digitalisering så må de starte med å få oversikt over dataene sine, legge en strategi for utnyttelse av egne og andres data og ikke minst vurdere sikkerhet og dermed hvilke data som kan gjenbrukes og deles. Har du gjort dette så er du klar!

Bjørn Holstad
Seniorkonsulent i Vivento AS

 

Som tidligere nevnt, har Vivento bidratt med å kartlegge og vurdere status for bruk av stordata i offentlig sektor i Norge og 7 utvalgte land. Les rapporten Kartlegging og vurdering av stordata i offentlig sektor  her.

Rull til toppen