Deling er makt, og det gjør oss sterkere

Vi har tatt en prat med IT-konsulent Marina Mrkaljevic om prosjektene hun jobber med, kompetanseutvikling og hverdagen i Vivento. Hun beskriver en arbeidsplass med godt samhold og en unik kultur.

Marina Mrkaljevic er 42 år og har to barn. Hun er utdannet filolog, og har studert nordiske språk og litteraturhistorie i Serbia. Etter flere år som seniorrådgiver og prosjektleder i UDI, kom hun til oss i Vivento i mai 2018.

Kan du fortelle litt om de siste prosjektene dine?

Mitt forrige prosjekt var for Kongsvinger kommune, der jeg jobbet med å innføre et administrativt skolesystem for skoler, barnehager og SFO. Systemet blir implementert i august, og da skal mye av det administrative arbeidet automatiseres, sånn at lærerne kan bruke tiden sin på pedagogisk aktivitet. Dette vil gi både lærerne, barna og foresatte en bedre og enklere hverdag. Akkurat nå jobber jeg for Mattilsynet, med gevinstrealisering, prosjektmetodikk og porteføljestyring.

Hvilke muligheter får du hos Vivento?

Som IT-konsulent får jeg være med på mange spennende og viktige prosjekter, og jeg får ta del i digitaliseringen i Norge. Jeg lærer utrolig mye av alle de flinke menneskene jeg jobber med, og jeg blir kjent med nye selskaper og bransjer. Kundene våre er veldig kompetente på sine områder, og ved å jobbe med nye fagfelt, varierte arbeidsoppgaver og spennende problemstillinger, får jeg virkelig utvidet kompetansen min. Akkurat nå lærer jeg mye om eksport av fisk.

Kan du si noe om resultatene av jobben du gjør hos kunder?

Det er veldig givende å følge utviklingen til kundene. Jeg liker å se hva de får til – de opplever en enorm mestringsfølelse! Fra det første skrittet mot endring blir de gradvis bedre, før de blir helt selvgående. Som IT-konsulenter skal vi vise vei, hjelpe og bistå dem, men på et tidspunkt må vi slippe hånden. Det er nesten som å lære et barn å gå. Vi skal overføre kompetansen, og de skal bli selvgående – for det skal lønne seg i lengden. Hjelp fra en konsulent skal være en langsiktig løsning.

Hvordan er det å være IT-konsulent hos Vivento?

Det er et helt unikt miljø og samhold i Vivento. Vårt motto er at vi bryr oss om hverandre, og det betyr at vi alltid deler vår kompetanse internt i Vivento. Deling er makt, og det gjør oss sterkere. Her støtter vi hverandre, og alle er opptatt av å hjelpe sidemannen. Vi får bra oppfølging fra ledelsen, og det er alltid to-veis kommunikasjon. Jeg synes også de sørger for en god balanse mellom arbeid og privatliv.

Hva er responsen til kundene?

Kundene våre er utrolig hyggelige og imøtekommende, og de er både endringsvillige og engasjerte. Vi samarbeider godt, og de forstår alltid formålet med endringene vi foreslår.  

Hva er det viktigste dere jobber med nå?

Det er mye fokus på digitalisering akkurat nå. Men jeg synes det er viktig å vite at digitalisering først og fremst handler om mennesker, og om å jobbe smartere. For om de som jobber med prosess ikke har en strategi på brukervennlighet for sluttbrukeren, hjelper det ikke med kun digitalisering.

Bilde av Marina, ansatt i Vivento
Rull til toppen