Algoritme
I matematikk og programmering er en algoritme en maskinlesbar instruks om hvordan man skal løse et sett med problemer. Algoritmer kan utføre beregninger, bearbeidelse av data og enkel automatiske beslutninger.

Augmented reality (AR)
Augmented reality er en interaktiv maskingenerert opplevelse som blandes med den virkelige verden. Det er ofte i form av virtuelle objekter som plasseres i den virkelige verden og dermed utvider den med annen relevant informasjon.

Automatisering
Automatisering, eller automasjon, er en faglig prosess med formål å gjøre et fenomen automatisk, slik at det i større eller mindre grad styrer seg selv.

Edge computing
Edge computing er direkte oversatt til databehandling på kanten og impliserer at databehandling skjer i utkanten av infrastrukturen. Det er også en betegnelse på et skifte i hvor man endrer gjennomføringen av beregninger, fra sentrale til distribuerte enheter og sensorer.

Enhetshåndtering
Enhetshåndtering (Device Management) gjør det enkelt å registrere, organisere, overvåke og fjerstyre IoT-enheter i stor skala.

Kunstig intelligens (AI)
Kunstig intelligens (KI) er en teknikk man bruker for å gi datamaskiner og dataprogrammer en mest mulig intelligent respons. Fagfeltet kunstig intelligens er tverrfaglig av natur, og har vokst fram med bidrag fra blant annet informatikk, matematikk, statistikk, psykologi, nevrologi og lingvistikk

Mesh
Mesh er en betegnelse på koblingene mellom alle komponentene i en eller flere teknolgoitrender. Det kan også betegnes som et økosystem av mennesker, enheter, systemer og informasjon.

Kvantebit
Kvantebit (qubit) kan i forhold til en bit ikke bare være 0 eller 1, men en verdi mellom 0 og 1. Dette medfører forenklet sett langt flere mulige verdier, spesielt i kombinasjon med flere kvantebits. Forenklet sett medfører dette at instruksjoner i en kvantedatamaskin vil være eksponentielt mye kraftigere en i en tradisjonell datamaskin og at man således kan få utført kraftigere beregninger per instruksjon.

kunstig intelligens

Maskinlæring (ML)
Maskinlæring er en metode for dataanalyse som automatiserer modellbygging. Det er en gren av kunstig intelligens som baserer seg på ideen om at systemer kan lære fra data, identifisere mønstre og ta beslutninger med minimal menneskelig innblanding.

Mixed reality (MR)
Mixed reality (MR) er også kjent som hybrid reality og blander ekte og virtuelle verdener for å genere nye miljøer og visualiseringer hvor fysiske og kunstige objekter eksisterer og samhandler i sanntid.

Narrowband IoT
Narrowband IoT er en radio standard som ble utviklet av 3GPP for å få en større samling av mobile enheter til å kommunisere med større båndbredde og lavere strømforbruk.

VR briller

rediktiv analyse (PA)
Prediktiv analyse baserer seg på å uthente eksisterende data for å se på mønstre som kan forutse fremtidige trender og hendelser. Prediktiv analyse kan dog ikke fortelle deg hva som faktisk kommer til å skje i fremtiden.

Stordata
Big Data er data som kan kjennetegnes ved tre V’er, Volume (volum), Variety (variasjon) og Velocity (hastighet).

Strømningsanalyse (SA)
Strømanalyse er verktøy som lar oss utvikle og kjøre sanntidsanalyser på flere strømmer av hendelsesdata fra kilder som f.eks. mobiler, sensorer, websider, sosiale medier og andre applikasjoner.

Virtual reality (VR)
Virtual reality er en interaktiv maskingenerert opplevelse som foregår i et simulert miljø.

Rull til toppen