Forsvar

Effektiv styring gjennom et prosessbasert kvalitetssystem

KDA Defence & Aerospace (KDA) har, med støtte fra Vivento, implementert et prosessbasert ledelsessystem basert på modelleringsverktøyet ARIS. – Det nye styringssystemet har gjort vedlikehold av informasjonen enklere. Det har gjort det mulig å raskere release nye versjoner av styringssystemet enn det vi har hatt mulighet til tidligere, sier Kjersti Rød, Quality Advisor i KDA.

KDA er Norges ledende leverandør av forsvars- og romfartsrelaterte systemer, og leverer blant annet produkter og systemer for kommando og kontroll, våpenstyring og overvåkning, kommunikasjonsløsninger og missiler. KDA produserer også avanserte kompositt- og engineeringsprodukter til luftfarts- og helikoptermarkedet.

Kundene til KDA stiller store krav til hvordan produksjon og leveranse gjennomføres, og disse kravene formuleres blant annet gjennom ISO, AS og AQAP standarder som prosesser, rutiner og dokumentasjon må tilfredsstille. I dette blir virksomhetens styringssystem et sentralt verktøy for å sikre etterlevelse av eksterne og interne krav. Styringssystemet definerer hvordan arbeidet i KDA skal utføres, samt hvem som er ansvarlig for arbeidet. Dette sikrer at produkter og tjenester som leveres til kundene tilfredsstiller deres behov.

Enkelt å finne frem og bruke informasjonen i systemet

Et godt kvalitetsstyringssystem har begrenset verdi hvis det ikke blir brukt. For å sikre at kvalitetssystemet virkelig understøtter virksomhetsstyring har KDA stort fokus på behovene til de ulike interessentene og brukergruppene som har tilknytning til styringssystemet. Den viktigste brukergruppen er de ansatte i KDA som utfører arbeidet gjennom virksomhetens prosesser. Dette har ført til at implementeringsprosjektet har søkt brukervennlighet. Det skal være enkelt for en sluttbruker å finne frem til og bruke informasjonen som ligger i systemet. Systemet har også mulighet for å rapportere på bruksmønster slik at KDA kan iverksette rettede kampanjer eller andre tiltak for å sikre at endringer som innføres gjennom styringssystemet blir oppfattet og implementert på riktig måte.

Gir svar på «hva skjer dersom…»

KDA har med støtte fra Vivento, implementert et prosessbasert ledelsessystem basert på modelleringsverktøyet ARIS. Et slikt modelleringsverktøy brukes til å vise prosessene i virksomheten samt hvordan disse relateres til andre deler av virksomheten. Denne virksomhetsmodellen eller arkitekturen gir mulighet for endringsanalyse og sporbarhet. Sporbarhet er viktig for blant annet å vise hvilke prosesser og hvem i organisasjonen som sørger for at krav er tilfredsstilt.

Virksomhetsarkitekturen i styringssystemet til KDA gir en enklere forvaltning av informasjonen i styringssystemet, men det viktigste bidraget til KDA er en bedre mulighet for å identifisere og gjennomføre endringer i virksomheten samtidig som man er sikker på at endringene blir kommunisert og implementert på riktig måte. Verktøyene, metodene og arbeidsmåtene i styringssystemet gir svar på «hva skjer dersom…» spørsmål. Dette er avgjørende for å sikre at KDA skal kunne svare på endrede forutsetninger skapt av endringer i krav og ved kontinuerlig endrende omgivelser.

Rull til toppen