Egen miljø – og bærekraftsansvarlig

Vivento styrker eget arbeid innen miljø og bærekraft! Kristina Marcelius Hjulstad har tatt på seg ansvaret.

Vivento ønsker å ha mer fokus på miljø og bærekraft. Nå har bedriften tatt steget videre og utnevnt Kristina Marcelius Hjulstad til Miljø- og bærekraftsansvarlig. Kristina skal fungere som en pådriver for miljøarbeid og veilede Vivento på veien mot å bli en miljøsertifisert bedrift.

Jobber mot FNs bærekraftsmål

Fokuset på miljø og bærekraftig utvikling i samfunnet har økt drastisk de siste årene. I følge FN handler miljø- og bærekraftig utvikling om å imøtekomme dagens behov uten å ødelegge muligheten for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

FN har utviklet et sett med mål for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030 – disse målene kalles FNs bærekraftsmål.

Kristina Marcelius Hjulstad, Viventos nyutnevnte miljø- og bærekraftsansvarlig, forteller at Vivento ønsker å være et selskap som tar de utfordringene samfunnet står ovenfor på alvor, og som jobber mot FNs bærekraftsmål.

– Disse målene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030, sier Hjulstad.

Hun forteller videre at ved å jobbe mot FNs bærekraftsmål vil det fungere som verktøy for å hjelpe bedriften med å redusere sitt fotavtrykk på miljøet, og i tillegg kan den hjelpe andre bedrifter.

– Som rådgivere og problemløsere, har vi mye vi kan bidra med som gjør at kundene våre finner mer bærekraftige løsninger. På den måten reduserer vi ikke bare vårt eget fotavtrykk, men vi kan også arbeide med å redusere andres, forteller hun.

Nyopprettet rolle

Det var i forbindelse med miljøsertifiseringen at Vivento opprettet denne nye rollen, miljø- og bærekraftsansvarlig. Hjulstads engasjement til bærekraftig utvikling startet da hun studerte.

– Jeg hadde et utrolig inspirerende fag om bærekraftige forretningsmodeller da jeg studerte på Norges Handelshøyskole. Dette fikk meg til å innse hvor viktig arbeidet med bærekraftig utvikling er, og hvor mye forskjellig en bedrift kan gjøre for å redusere sitt fotavtrykk, sier Kristina.

Kristina har et brennende engasjement for gode løsninger og en mer bærekraftig hverdag. Hun tar den nye rollen på alvor og er glad for å ha fått muligheten til å påvirke og utvikle Vivento.

– Dette er en viktig rolle og jeg føler virkelig et ansvar for å bidra til og legge til rette for at vi i Vivento kan ta mer miljøvennlige valg, i alle prosesser. Med et åpent sinn og litt kreativitet er det utrolig mye man kan få til, forteller Kristina Marcelius Hjulstad.

Godt i gang med jobben

Kristinas første oppgave er å veilede Vivento gjennom miljøsertifiseringen – noe hun er kommet godt i gang med.

– Vi er en arbeidsgruppe som jobber med å dokumentere og ferdigstille de siste kriteriene nå. Neste steg blir å sørge for at alt er godt forankret og forstått av alle ansatte. Det er viktig for oss at hele gjengen er med og tar del i denne bærekraftsreisen, sier Hjulstad.

Vivento blir en Miljøfyrtårnbedrift og får et miljøledelsessystem hvor en enkelt kan samle og dokumentere miljøinnsatsen. Ved hjelp av miljørapporten som skal leveres hvert år, blir det også enklere å følge med på utviklingen til Vivento, samt iverksette nødvendige tiltak.

Kristina forteller at det merkes at det stilles strengere miljøkrav i offentlige anskaffelser. Ved å være en miljøsertifisert bedrift viser en at bedriften tar miljø og samfunnsansvar på alvor.

Dette er en viktig rolle og jeg føler virkelig et ansvar for å bidra til og legge til rette for at vi i Vivento kan ta mer miljøvennlige valg, i alle prosesser. Med et åpent sinn og litt kreativitet er det utrolig mye man kan få til.

Kristina Marcelius Hjulstad, miljø- og bærekraftsansvarlig
Rull til toppen