Espen var femte ansatte – nå teller vi 50!

Espen Lunde er en av de første som ble ansatt hos oss og han har vært med på nesten hele reisen. I månedens intervju forteller han hvorfor han valgte å begynne i en gründerbedrift, hva han jobber med hos oss og hvordan han har opplevd å se bedriften vokse fra fem til 50 ansatte.

Når begynte du hos Vivento?

Jeg er den femte som ble ansatt i selskapet tilbake i 2007, så jeg har vært med nesten helt fra begynnelsen. Det er utrolig gøy å ha vært med på en slik reise fra å være et oppstartselskap med alle ansatte i arbeid for én kunde, til å bli det selskapet vi er i dag med over 50 ansatte. I tillegg til 10-gangern på antall ansatte har vi også klart å utvikle bredden i oppdrag vi har nå. Selv om Vivento har vokst betydelig de siste 11 årene har vi beholdt det gode miljøet jeg kjenner fra begynnelsen. 

Hva jobbet du med før?

Jeg har en Bachelorgrad fra høyskolen i Oslo innen IT og startet som systemutvikler i to ulike konsulentselskaper før jeg fant veien til Vivento. Der jobbet jeg med utvikling av mange ulike typer webløsninger på Microsoft plattform fra database til frontend. Jeg var blant annet med på å lage den første versjonen av skattelister på nett for Skatteetaten i sin tid.

Hva gjorde at du valgte å begynne hos Vivento?

Det var gründerne og ildsjelene bak Vivento. De er gode kollegaer fra en tidligere arbeidsgiver og jeg fikk nyss i at de var i gang med å etablere et nytt selskap. Når jeg da etter hvert fikk tilbud om å bli med visste jeg hva de sto for og jeg hadde en veldig god følelse på at dette kunne bli noe bra. Jeg kan ikke si at jeg har angret på det valget!

Hva jobber du med hos Vivento?

Jeg har utviklet meg og vært innom flere ulike roller i Vivento relatert til teknologi. I startfasen gjorde jeg fremdeles en del utvikling på prosjektene jeg deltok i, men med mer ansvar enn tidligere. Etter hvert har jeg beveget meg mot software-testing både som teknisk tester og testleder. Men i mitt nåværende oppdrag jobber jeg som teknisk prosjektleder og leveransekoordinator.

Fortell litt om prosjektene du har vært med på?

Jeg har vært innom veldig varierte prosjekter i både offentlig og privat sektor innenfor bransjer som retail, transport, olje og energi, telekom og helse. Det er nettopp muligheten for å få jobbe med ulike bransjer som for meg gjør det attraktivt å være konsulent. I mitt nåværende oppdrag jobber jeg innen helsevesenet og bistår med å levere tekniske løsninger for å integrere ulike digitale systemer hos helseforetakene.

Hvordan ser konsulent hverdagen ut for deg?

Hverdagen er variert, jeg tilbringer stort sett dagene i kontorlandskap hos kunde hvor jeg jobber med blant annet planlegging av leveranser, kartlegging, løsningsarkitektur, estimater, oppfølging av leverandører, testing og feilsøking. Alt dette gjøres i samarbeid med andre i prosjektgrupper. For meg er det også viktig å prioritere dager på «kontoret» sammen med kollegaer når man har mulighet til det. Hjemmekontor er også gull verdt siden jeg har familie og barn og det er litt av en kabal som skal legges innimellom.

Hva er det beste med å jobbe i Vivento?

Det gode miljøet sammen med kunnskapsrike kollegaer med veldig varierte bakgrunner gjør Vivento til en fargerik og spennende arbeidsplass. Det er uformelt med stor takhøyde og en flat struktur hvor alle stemmer blir hørt. Dessuten er det stort fokus på videreutvikling av den enkelte ansatt for å bygge kunnskap samtidig som man har mulighet til å jobbe med veldig mange spennende kunder.

Rull til toppen