Rune Hjortdahl

Forbedring – ryk og reis!

Hvorfor er det slik at du ønsker å bli bedre, men ønsker ikke å forbedre arbeidsplassen?

Vi er lut lei forbedring. «Hører jeg kontinuerlig forbedring én gang til, så spyr jeg», sa en høyst oppegående person til meg forleden.  Han er ikke alene! Over alt finnes det intelligente, flinke og rasjonelle mennesker som er lei av forbedring. Altså, mennesker som ellers er opptatt av å gjøre en god jobb, gjøre sitt beste for sin arbeidsgiver og sin karriere. Men forbedring på jobben, nei takk! Hvordan i all verden har vi kommet hit?

Vi er lei på grunn av negative erfaringer

Jeg tror vi først og fremst er lei fordi så mange har vært gjennom dette så mange ganger før uten at forventningene ble innfridd. Det startet positivt, men forbedringene uteble eller så fikk det ikke noe varig effekt etter at entusiasmen la seg. Vi erfarer at det ikke blir så mye av det – vi kjenner igjen følelsen «ok, here we go again …». Når vi har erfart dette mange nok ganger blir vi lei. Når forbedringsarbeid blir små prosjekter som stadig startes av stadig like entusiastiske prosjektledere blir det vanskelig å generere entusiasme – igjen. Mange av de siste års forbedringsprosjekter i private og offentlige virksomheter har nok lidd samme skjebne som norske veiprosjekter; litt stykkevis og delt, med gode intensjoner uten helt evne til å stå løpet ut. Vi vet alle hvor veien fører, som er brolagt med gode intensjoner.

Seeing is believing

Hva er vitsen med å investere tid og innsats hvis vi ikke kan se resultater? Det kan være vanskelig å måle og synliggjøre gevinstene av forbedringsarbeid. Like fullt er det viktig å synliggjøre gevinstene for å få forankring og tillit, samt å skape positiv energi til videre forbedringsarbeid. Dessverre er nok gevinstene ofte dårlig dokumentert og kommunisert.

Vi er lei av nye mirakelkurer

Mens vi er opptatte av å gjøre jobben vår, kommer noen og slenger rundt seg med ord som Kanban, Ishikawa, Lean, Six Sigma og annet med nærmest religiøs overbevisning. «Same shit, new wrapping» tenker vi. Kanskje har vi blitt utsatt for nyfrelste ledere som mener at NÅ blir alt bedre, lettere og smartere. Så gikk forelskelsen over, det viste seg å være hardt arbeid denne gangen også. Da kan det være greit å tenke på at Toyota har brukt flere tiår på å komme dit de er i dag med Lean…

Vi er lei av å sette oss inn i nye systemer

Med forbedring kommer endring, nye arbeidsoppgaver, nye måter å gjøre oppgaver på, rapportering og nye it-systemer. Det liker vi egentlig ikke. Men samtidig forventer vi at fagpersoner som leger og håndverkere vi møter tar i bruk ny teknologi og systemer og at de er superbrukere på nytt utstyr. Vi forventer også at det offentlige skal gi oss bedre tjenester på digitale plattformer, enklere saksbehandling og samlet oversikt på nett. Dette er et paradoks.

Hva skal til for å få deg til å bli en pådriver for forbedring på arbeidsplassen?

Neste gang det kommer et forbedringsprosjekt på din arbeidsplass må du ta stilling; ta stilling til hvordan du ser på forbedringsarbeid på jobben. Er det nødvendig synes du – bør du være med på dette? Husk at dersom du er med kan du også stille krav. Du kan være tydelig på at du ønsker konkrete prosjekter med tydelige leveranser. Du kan be om at det også fokuseres på realisering og synliggjøring av gevinstene. Du kan til og med kreve mindre snakk og mer handling, og er du virkelig med som pådriver kan du også se til at det blir mer oppfølging etter at endringene har trått i kraft.

Kanskje er det deg selv som skal til for at nettopp du blir en pådriver for forbedring?

Lykke til!

Rune Hjortdahl
Sjefskonsulent Prosessforbedring
Vivento AS

Vi har hjulpet en rekke bedrifter med prosessledelse og prosessforbedring, og om du lurer på hvor du skal starte kan du ta kontakt med meg for en uformell prat. Jeg kan nås på rune.hjortdahl@vivento.no eller på telefon +47 93450595. 

Rull til toppen