Fornuftig og raus arbeidsgiver

Hos Vivento er vi en fin gjeng med konsulenter som står på for å hjelpe våre kunder med digitaliseringsprosjekter som effektiviserer hverdagen. Blant våre arkitekter finner vi Frode Øverås, og vi har tatt en prat om hans karrierevalg, kompetanse og hvorfor han valgte å bli en del av vårt eminente team.

Frode er 40 år, gift og har to barn. Han har utdannelse innen ledelse, prosjektledelse og markedsføring. Han valgte å starte hos oss etter en lang karriere i Telenor, etterfulgt av noen år som konsulent i helsesektoren.

Fortell oss litt om bakgrunnen din, Frode – hva gjorde du før du kom til Vivento?

– Yrkesbakgrunnen min er fra telecom, og jeg pleier å si på spøk at jeg er født og oppvokst i Telenor. Der startet jeg som telefonkonsulent hos kundeservice, og jobbet meg snart oppover i systemet. Hos Telenor har jeg jobbet som produktutvikler, tester, prosjektleder og testleder innen privatmarkedet for internett. Etter Telenor, valgte jeg å bli konsulent og jobbet med test og rådgivning innen kvalitet i helsesektoren i mange år.

Hvorfor ønsket du å bli arkitekt?

– For meg ble det en naturlig overgang. Jeg har i mange år jobbet med test og kvalitetssikring, og der snakker vi alltid om å skyve kvalitetssikringen mot venstre på tidslinjen. Med det menes å ikke vente til rett før siste fase i prosjektet med å teste, men i stedet å være aktiv i å sikre kvaliteten gjennom hele prosjektet. Å tenke kvalitet tidlig og ha langsiktig perspektiv er også noe som kjennetegner en arkitekt.

Ofte opplever en testleder manglende dokumentasjon, både av løsningen og av hvordan brukerne skal bruke løsningen i sin hverdag. Svært ofte har jeg måtte dokumentere dette selv i samarbeid med de ulike interessentene i prosjektet.

Uten å tenke over det har jeg arbeidet med arkitektur nesten hele yrkeslivet mitt.

Du ble ansatt hos oss i starten av 2018. Hvorfor valgte du Vivento?

– Arbeidsoppgavene mine ble mer og mer preget av arkitektur. For å være trygg på at jeg leverte på mitt beste, ønsket jeg å øke min egen kompetanse og å få et sterkt arkitektur-faglig miljø rundt meg. Når jeg lette etter potensielle arbeidsgivere var det også viktig at selskapet skulle være økonomisk solid og egenrådig. 

Jeg snakket med andre som var ansatt her, og de hadde gode ting å fortelle om Vivento. Personlig synes jeg også det er viktig at selskapet ikke er så stort, slik at jeg kan lære kolleger å kjenne, og at en ikke drukner i mengden. Vivento passet kriteriene mine svært godt.

Hva kan du si om Vivento som arbeidsplass?

– Jeg fikk egentlig en god følelse allerede intervjudagen; både innhold, form og deltakerne på intervjuet ga meg en trygg følelse av at her jobber kun de beste.

Senere har jeg lært at Vivento tar faglig kunnskap svært seriøst. Dette merker jeg fort både i uformelle samtaler med kolleger og i våre fagmøter. Her har vi senkede skuldre og terskelen for samarbeid og kunnskapsdeling er lav. Vivento oppleves som et selskap med flat struktur hvor avstanden til alle rundt deg er kort.

Straks etter at jeg startet fikk jeg en ambisiøs plan for kompetanseheving som både sikrer formell kompetanse på de viktige standardene, og at vi alltid ligger i forkant av nye teknologier.

Så må jeg få skyte inn at teknologiske hjelpemidler og personalordninger for de ansatte føles moderne, fornuftige og rause, noe som er svært viktig for meg.

Til slutt, hva vil du si at arkitektur er?

For meg handler arkitektur om en metode å bli enige på. Ulike grupper i en organisasjon har erfaringsmessig sin egen virkelighet å ta hensyn til, hvor teknikk, brukerbehov, resultatmål og behov for interoperabilitet kan leve på hver sin tue. Når en organisasjon implementerer ulike deler basert på ulike oppfatninger blir kvaliteten deretter. Arkitekturmetodikken gir deg mulighet til å sammenstille disse virkelighetene, og samtidig beskrive hvordan de påvirker hverandre. Å bruke arkitektur er å hindre at folk snakker forbi hverandre og å sikre en rød tråd, fra ønsker til sluttresultat i daglig drift.

Vil du vite mer om hvordan det er å jobbe i Vivento?

Sjekk mer her!

- Jeg fikk egentlig en god følelse allerede intervjudagen; både innhold, form og deltakerne på intervjuet ga meg en trygg følelse av at her jobber kun de beste.

Frode Øverås, Arkitekt i Vivento
Rull til toppen