Forsvar av Norge gir sikkerhet for våre kunder

Med master i teknologiledelse fra NTNU, NHH og MIT, nesten 40 år i Forsvaret og viktige jobber både i NATO og Forsvarsdepartementet, har Bernt Martinussen funnet drømmejobben i Vivento. Her brenner han for å snakke om utvikling av strategier, spesielt digitaliseringsstrategier sammen med våre kunder. Han blir ekstra motivert når hardt arbeid gjør at kundene høster gevinster. Vi har tatt en prat med Bernt om hans spennende karrierevei og hvordan arbeidsdagen ser ut hos Vivento.

 
1. Når begynte du hos Vivento?
Jeg ble en del av den dyktige Vivento-gjengen for snart 2 år siden, etter nesten 40 år i Forsvaret.
 
2. Hva jobbet du med før du kom til Vivento?
Jeg er utdannet navigatør på fly og har vært sjef for en flyskvadron for en tid tilbake. Spør meg hvordan man finner ubåter fra fly eller leder operasjoner så har jeg svaret! I fire år, fram til 2014, var jeg stabssjef i Strategisk analyseavdelingen hos NATOs transformasjonsavdeling i Virginia, USA (Allied Command Transformation). Vi lagde blant annet strategiske studier og beskrev mulige framtidsscenarioer som NATOs medlemsland måtte være forberedt på å møte. Det var viktig å følge med i hvordan teknologien utviklet seg og jeg var medlem i flere råd som studerte mulighetene teknologi kunne gi.
 
De siste to årene før jeg startet i Vivento jobbet jeg i Forsvarsdepartementet med strategisk rådgivning og langtidsplanlegging. Hovedjobben var å legge planer for Luftforsvarets utvikling som del av Forsvarssjefens innspill til nåværende langtidsplan for Forsvaret. I tillegg jobbet jeg med prosjektutredninger og hadde tett kontakt med Forsvarets Forskningsinstitutt og jobbet med utredninger i regi av det Nordiske forsvarssamarbeidet. Når jeg ledet Forsvarssjefens situasjonssenter på Akershus var jeg også den norske representanten i styringsgruppen for de amerikanske Marines sin forhåndslagring i Norge.
 
3. Hva gjorde at du valgte å begynne hos Vivento?

Vivento er akkurat den type selskap som ligger i skjæringspunktet strategisk rådgivning, teknologiutvikling og digitalisering. For meg var det viktig å finne en arbeidsplass som allerede hadde lagt en ambisjon om å vokse, hvor jeg kunne bruke mitt engasjement og kompetanse for hvilke muligheter teknologi gir i ulike type organisasjoner. 
 

 
4. Hva jobber du med hos Vivento?
For tiden er jeg en overordnet prosjektleder og leveransekoordinator for åtte andre prosjektledere samt noen støttefunksjoner innen digitaliseringsplattformen hos nye Viken fylkeskommune. I tillegg jobber jeg som prosjektleder opp mot en landsdekkende fagorganisasjon hvor vi kartlegger og analyserer hvordan deres forhandlingsavdeling jobber. Strategisk rådgiving underveis blir en del av oppdraget. Vivento er akkurat den type selskap som ligger i skjæringspunktet strategisk rådgivning, teknologiutvikling og digitalisering.

Bernt Martinussen, Seniorkonsulent | Strategisk rådgiver | PVO
5. Fortell litt om prosjektene du har vært med på.
Som ansatt har vi alle flere roller i Vivento. Selv er jeg selskapets personvernombud, jeg leder fagteamet prosjektledelse og deltar i strategirådgivingsteamet. Ute i oppdrag har jeg jobbet mye med prosesskartlegging og prosjektledelse, hovedsakelig i offentlig sektor. I tillegg til oppdraget hos Viken har jeg hatt en tilsvarende rolle som prosjektleder for samhandling, innovasjon og digitalisering for nye Kristiansand. Jeg har også gjennomført risikoanalyse hos Senter for internasjonalisering i utdanning, jobbet med kartlegging av økonomiprosesser både hos fagorganisasjonen Delta og Parat. Jeg har også jobbet med Digitale innbyggertjenester, noe som for en kommune har et svært stort gevinstpotensial.


 
6. Hvordan ser konsulenthverdagen ut for deg?
Hverdagen som seniorkonsulent kan variere mye; fra noen få og relativt enkle oppdrag til tyngre oppdrag hvor resultatet og rådene vi gir vil få stor betydning for kunden. Spesielt interessante er de oppdragene der vi får gå inn å bygge en digitaliseringsstrategi sammen med kunden slik at de blir forberedt på de utfordringene som kommer. Når de da setter i gang med operasjonalisering av digitaliseringsstrategien ser vi raskt at kunden begynner å høste gevinster.

 
7. Hvordan er det å jobbe i Vivento?
Vivento setter digitalisering på kartet! Det er et spennende selskap i vekst, og det er et privilegium å jobbe med så mange dyktige kvinner og menn. En stor fordel med å jobbe her er at vi får muligheten til å kontinuerlig bygge og videreutvikle kompetansen vår. I tillegg får vi god mulighet til selv å påvirke hvilke oppdrag vi går inn i. Det er en lett tone blant oss i Vivento og vi mener det virkelig når vi sier at vi skal være kundens beste rådgiver. Vi forsøker å være en type rådgiver som ikke nødvendigvis må stille opp i hvit skjorte og striglet dress, men møter heller kunden på kundens premisser.
 
Bernt Martinussen
Seniorkonsulent | Strategisk rådgiver | PVO
+47 977 33 947
vivento.no  | LinkedIn
Rull til toppen