Gevinster, hver dag

Langsiktige fremtidsvisjoner, detaljerte planer og store gevinster ved prosjektets slutt tilhører en svunnen tid. Brukerbehov er det nye fremtidskompasset, mens gevinster skal høstes hver dag.

Digitalisering eller digital transformasjon. Er begrepene så like at vi snakker om flisespikkeri? Nei, ikke akkurat. Vel, noen likheter er det. I begge tilfeller handler det om å utnytte digitale muligheter. Men derfra skiller begrepene seg. Vi snakker store forskjeller i struktur og, ikke minst kultur og mentalitet.

La oss starte med en klassiker. Er du opptatt av arbeidsorganisering, men fortsatt ikke har sett Modern Times, må du sporenstreks løpe til nærmeste videobutikk. Filmen er satt til mellomkrigstiden og hovedpersonen, spilt av Charlie Chaplin, er, som mange andre arbeidere på den tiden, lenket til et samlebånd. Arbeidsgiverens mål er nyttemaksimering, og virkemiddelet er utvikling som får samlebåndet å gå raskere. Hurtigere samlebånd betyr økt omsetning.

Ta metaforen med en klype salt. Mye har endret seg siden de harde 30-årene og vi har utviklet oss. I Vivento erfarer vi likevel at mentalitet fra industriell samlebåndsorganisering henger igjen. Når digitale verktøyer utredes, dreies fokus og gevinster mot forsterkning av eksisterende praksis (les: hurtigere samlebånd). Så sys forbedringene inn i langsiktige budsjett- og virksomhetsplaner, og det etableres en stor gulrot i enden av prosjektet. Kort fortalt digitaliseres virksomheten, men uten at brukerne merker så mye til det.

Luftspeilinger i det fjerne

«Alt går så mye fortere nå». Barn har sikkert hørt besteforeldres misnøye over dette siden steinalderen. Men vi må dvele litt ved det. For det går raskt nå, og i hvert fall raskere enn på Charlie Chaplins tid. Nye teknologier spretter opp som paddehatter, mens forventninger fra brukere endres i samme takt.

Samlebåndslederne forholdt seg til en stabil kundemasse. De som kjøpte hermetikk i fjoråret, kjøpte garantert året etter også. Gevinsten av prosjekter kunne enkelt beregnes etter hastigheten på samlebåndet, og det var ikke så farlig når den ble høstet. Slik er ikke verden lenger. Likevel ser vi mange offentlige virksomheter som ikke gir slipp på den gamle verdenen.

Det etableres utallige prosjekter etter utsagn som «vi trenger et nytt system». Så utredes og budsjetteres det, før det går med timer på kravspesifisering, utvikling og testing. Utfallet er at systemet blir selve endringen og store mengder detaljerte krav som må oppfylles før man kan høste gevinster. Men enda verre er at brukerbehovet løper fra dem, mens prosjekter som leverer på tid og kost blir suksesshistorier. Slik blir de store gevinstene luftspeilinger i det fjerne, fremfor et speil av virkeligheten.

Gevinster hver dag

Veien til å bli en digitalt moden virksomhet er ingen dans på roser. Først og fremst må det erkjennes at teknologi ikke er et mål i seg selv, men forutsetningen for nytenkning. Men viktigst er at når teknologier endrer seg, så endres også brukernes forventninger. Slik har det vært i lang tid. Forskjellen er at alt skjer så mye raskere nå, og at virksomheter som ikke er med på dansen havner på sidelinjen. Sagt i klartekst. Det kan ikke lenger planlegges for store gevinster langt frem i tid, og i hvert fall ikke uten å ta inn over seg brukernes behov.

Så hva gjør man for ikke å komme i utakt? Slik vi forstår digital transformasjon så handler det om noe mer, om ikke noe annet, enn ett velfungerende samlebånd. Mest av alt handler det om å sette brukerne i sentrum for alle strategier og gevinster, og raskt tilpasse seg behovene deres. Men her ligger en utfordring som kan føles som en eksistensiell krise. For når fokuset endres, så endres også virksomhetens meningsbærende aktiviteter. Planlegging, kontroll og hierarki som var så viktig for å skape mening og kvalitet, blir et hinder for verdiskapende aktiviteter.

Det høres slitsomt ut, men med brukeren i fokus kan virksomheter aldri hvile. Behov er ikke lenger statisk, og brukerne vil stadig tilegne seg nye innsikter og gå i nye retninger. Derfor blir smidig tankegang, læring og fleksibilitet fremtidens viktigste egenskaper. For vi er ikke lenger på en ensom, endeløs jakt etter den store hvite hvalen som skal gi ro og hvile. Vi må hele tiden være i dialog med brukerne, forstå dem, og sammen med dem høste små gevinster hver eneste dag.

Robin Sande

Rådgiver