Gjesteforelesning på NHH

Espen Salthaug fra Vivento var mandag 17. oktober invitert til NHH av Professor Jon Iden som gjesteforeleser i masterkurset prosess- og kvalitetsledelse. Foran i overkant av 40 masterstudenter snakket han om viktigheten av prosess- og organisasjonskompetanse for å lykkes med digitalisering, eksemplifisert med innføring av nytt skoleadministrativt system i Akershus fylkeskommune.

«Digitalisering spiller en betydningsfull rolle i samfunnsutviklingen, men det er vesentlig å forstå at digitalisering ikke dreier seg om teknologi alene», kunne Espen fortelle de oppmøtte.

 Studentene i dette kurset tilegner seg kompetanse som er nødvendig om en skal lykkes med digitalisering, men de må gjøres klar over hvilke muligheter som ligger der for dem og hvordan de kan bidra. I økonomi og administrasjonsutdanningen har det generelt vært lite fokus på digitalisering, men det er hyggelig å se at det nå er snakk om å etablere et eget masterkurs i digitalisering ved NHH.

Jon Iden var veldig fornøyd med forelesningen og satt stor pris på bidraget til kurset. «Vi er veldig fornøyde, og det er vi sikre på at studentene er også. Som foreleser er Espen rolig, naturlig, poengtert og klar».

 

Rull til toppen