Anne-Marit Langedal

Akkurat nå jobber jeg med fire anskaffelsesprosjekter hos tre oppdragsgivere. Prosjektene varierer fra anskaffelser av rammeavtaler for IKT-infrastruktur, etablering av dynamisk innkjøpsordning for møteromstjenester (DPS), kjøp av velferdsteknologi og konkurransepreget dialog for kjøp av nytt saks- og arkivsystem, kommer det kjapt fra Anne Marit, før hun må trekke pusten i noen sekunder.

De som trodde offentlige anskaffelser handlet om stabler med støvete jusbøker og trege formalprosedyrer må gå noen runder med seg selv. Ensformighet og dødtid er fremmedord for Anne Marit.

Anne-Marit Langedal

Sjefsrådgiver

Fantastiske formaliteter

For uinnvidde kan offentlige anskaffelser virke firkantede og formelle. Anne-Marit Langedal, som er sjefskonsulent i Vivento og jobber med offentlige anskaffelser, forteller en annen historie.

Offentlige anskaffelser er et sentralt og viktig tjenesteområdene i Vivento. Da er det ikke så rart at hverdagen kan være travel for Anne Marit Langedal.

– Akkurat nå jobber jeg med fire anskaffelsesprosjekter hos tre oppdragsgivere. Prosjektene varierer fra anskaffelser av rammeavtaler for IKT-infrastruktur, etablering av dynamisk innkjøpsordning for møteromstjenester (DPS), kjøp av velferdsteknologi og konkurransepreget dialog for kjøp av nytt saks- og arkivsystem, kommer det kjapt fra Anne Marit, før hun må trekke pusten i noen sekunder.

De som trodde offentlige anskaffelser handlet om stabler med støvete jusbøker og trege formalprosedyrer må gå noen runder med seg selv. Ensformighet og dødtid er fremmedord for Anne Marit.

– Jeg stortrives rett og slett med å jobbe med anskaffelser. Det er så fantastisk å ha så mye kontakt med andre mennesker og samtidig få lære fra andre fagmiljøer, sier Anne Marit energisk og entusiastisk.

Strategi og anskaffelse

Forankring og prioritering er viktig i anskaffelsesprosesser. Likevel blir kundene Anne Marit er i kontakt med ofte overrasket over involveringen som kreves fra fagmiljøene og ledelsen. Da må det opplæring til.

– Kunnskapsdeling er faktisk en av mine favorittsysler, sier Anne Marit på halvt spøk, før hun fortsetter.

– Det er helt vanlig at jeg starter anskaffelsesprosjekter med et aldri så lite kræsjkurs. Det handler rett og slett om å få kunden til å forstå hvorfor vi har strenge tidsfrister, og hvor viktig faglig forankring og behovsorientering er for å få gode anskaffelsesprosesser.

En annen viktig suksessfaktor er å greie å styre anskaffelser i tråd med virksomhetens strategier og målsetninger.

– Det handler rett og slett om å finne de lovlige «lommene» i regelverket som gjør anskaffelsesprosjektet mer smidig, forklarer Anne Marit, og utdyper

– Er målet å redusere antall ansatte så må anskaffelsen styres slik at det ikke investeres i en løsning som krever nyansettelser eller spesialkompetanse. Er løsningen enkel, så er det også enklere for kunden å omorganisere og erstatte stillinger internt.

Deling og læring

Vivento har et eget fagteam for offentlig styring og forvaltning. Her bidrar Anne Marit med kunnskapsdeling om utfordringer i offentlige virksomheter og gir rådgivning i valg av avtalestandarder, sourcingstrategier og anskaffelsesprosesser. I dette miljøet trives hun som fisken i vannet.

– Jeg er alltid klar til dele kunnskap om verdens artigste fagfelt – offentlige anskaffelser av IKT-løsninger og tjenester, sier Anne-Marit, uten så mye som et snev av ironi. Hun avslutter isteden med enda mer entusiasme.

– I teamet lærer jeg så utrolig mye av kollegaene mine om hvordan den norske offentligheten er organisert. Det er helt fantastisk hvor mye jeg kan dra nytte av i prosjektene mine.