Jeg fikk en slags udefinert, men positiv magefølelse som ikke kan uttrykkes med ord. Jeg følte bare at jeg kom til å trives, konstaterer han, og understreker hva han absolutt ikke ønsket. Store selskaper gir ikke den samme følelsen, og man ser ofte at intervjuene blir upersonlig og strømlinjeformet.

Her fikk jeg tett personlig oppfølging, god tid til å tenke meg om, og jeg følte meg ønsket fra dag en. Men enda viktigere er at den kulturen og verdiene jeg glimtvis opplevde i intervjuprosessen faktisk skjer hver dag.

Carl Aaby

Sjefsrådgiver

Fra daglig leder til prosjektleder

I nesten et tiår var Carl Aaby daglig leder i et av landets ledende selskaper innen vedlikehold og service. Så ønsket han å jobbe mer med faglige utfordringer og ble prosjektleder i Vivento.

– Jeg visste at jeg ville prøve noe nytt, og gjerne som prosjektleder i et konsulentselskap, forteller Carl Aaby om da han bestemte seg for å forlate stillingen som daglig leder i vedlikeholds- og serviceselskapet Extra Servicepartner.

Carl hadde på denne tiden vært daglig leder i snart et tiår, og før dette vært utvikler og prosjektleder i Tandberg ASA. Med sterk teknisk kompetanse og strategisk forretningsforståelse på plass er det ingen overdrivelse å si at Carl var en ettertraktet jobbsøker.

– Jeg scannet først markedet og forsøkte å få et inntrykk av hva jeg selv ønsket, sier Carl, før han forteller om førsteinntrykket han fikk av Vivento.

– Jeg fikk en slags udefinert, men positiv magefølelse som ikke kan uttrykkes med ord. Jeg følte bare at jeg kom til å trives, konstaterer han, og understreker hva han absolutt ikke ønsket. Store selskaper gir ikke den samme følelsen, og man ser ofte at intervjuene blir upersonlig og strømlinjeformet.

– Her fikk jeg tett personlig oppfølging, god tid til å tenke meg om, og jeg følte meg ønsket fra dag en. Men enda viktigere er at den kulturen og verdiene jeg glimtvis opplevde i intervjuprosessen faktisk skjer hver dag.

– Det er alltid godt å få bekreftet en magefølelse, utbryter han og smiler.

Vekst og endring

For å bli enda bedre kjent med Carl hopper vi tilbake til det første tiåret på 2000-tallet. De med litt fartstid husker norskeide Tandberg ASA som produserte videokonferanse- og telecomutstyr.

– Tandberg var på denne tiden en stor suksess i norsk sammenheng og lagde utstyr til videokonferanser før det var tilgjengelig på PC, forteller Carl om det som virker som en svunnen tid.

Mens Carl var ansatt i Tandberg ble det gjennomført flere store og viktige oppkjøp, og selskapet ekspanderte. Tandberg overlevde også finanskrisen i 2008, men i 2010 ble de selv kjøpt opp av Cisco.

– Vi var up and rising og hadde 40-50% av markedet. Samtidig var vi små og hadde en helt unik kultur, sier han med et snev av lengsel i blikket.

– Men da vi ble kjøpt opp endret mye seg. Plutselig skulle ikke jeg jobbe med den dedikerte gjengen jeg kjente så godt, men med 400 forskjellige utviklere. Da sier det seg selv at den unike kulturen vi hadde både ble utfordret og endret.

Fra IT til forretning

Oppkjøpet ble et veiskille for Carl. Enten måtte han tilpasse seg den nye kulturen, eller finne seg noe nytt. Han valgte sistnevnte og startet som avdelingsleder i Extra Servicepartner, et av landets ledende selskaper innen vedlikehold og service. Bare et år senere takket han ja til stillingen som daglig leder.

– Etter å ha jobbet med IT i mange år var jeg nysgjerrig på hvordan det var å jobbe på forretningssiden, forteller Carl, og utdyper hva han opplevde som forskjellig.

– For det første så ble jeg ansvarlig hvis noe uforutsett skjedde. Men det handlet også i mye større grad om å jobbe strategisk. Se på forretningsprosesser, personalutvikling, drive virksomhetsstyring og digitalisere organisasjonen.

– Det var mange spennende år, men til slutt nådde jeg et metningspunkt, forteller Carl, som på denne tiden også var i ferd med å avslutte en master i management på BI med fokus på strategi og digitalisering.

Fra leder til prosjektleder

Carl var daglig leder i et selskap med stor vekst, og det ble nærmest en årlig tradisjon å bli kåret til «gasellebedrift». Da er det naturlig å spørre seg hva som fikk Carl til å forlate en så ettertraktet stilling.

– Selvfølgelig ligger det prestisje i å være daglig leder, men jeg tror ikke det å være prosjektleder ligger så langt etter.

I begynnelsen av 2019 gikk Carl inn som hovedprosjektleder for Sams-IKT. Her fikk han ansvaret for å etablere en helhetlig systemportefølje for vegadministrasjon av fylkesveiene. Bakgrunnen for prosjektet var at fylkeskommunene fra 01.01.2020 skulle overta forvaltningen av fylkesveiene fra Statens Vegvesen.

– Som prosjektleder sitter jeg i styringsgruppe med rådmenn, veidirektører og mange andre i viktige stillinger. For meg er ikke det en nedgang i prestisje, men spennende, utfordrende og veldig samfunnsnyttig, forklarer Carl, før han igjen understreker poenget sitt.

– Og det var faktisk en ønsket endring. Jeg trivdes godt som daglig leder, men jeg savnet veldig å jobbe tett på det faglige.

En fot i begge leire

Ofte kan vi skille mellom prosjektledere med forretningsbakgrunn eller teknisk, IT-faglig bakgrunn. Carl har tung erfaring fra begge sider, noe som tydelig kommer til uttrykk i prosjektene han leder. I sitt siste prosjekt styrte han den tekniske kartleggingen av over 300 systemer, og definerte prioriteringsmetode for tilgjengeliggjøring av systemene.

– Først og fremst så gir det IT-faglige meg ballast til å forstå utfordringene og diskusjonene. Jeg blir ikke parkert på ikke-tekniske kompetanse, sier Carl og forklarer nærmere.

– Jeg kan videreføre, forstå og problematisere konsekvensen av tekniske valg, uten å legge meg for mye opp i det daglige arbeidet til IT-utviklere. I prosjekter er det rett og slett en stor fordel å kunne kommunisere på et IT-faglig språk.

Prosjektledelse er likevel mer enn tekniske valg. Det handler også om å forstå oppdragsgiverens utfordringer og problemer.

– For meg så handler mye om å komme med tydelige valg og anbefalinger. Med den erfaringen fra Extra Servicepartner og masteren jeg nylig har avlagt på BI så har jeg kompetansen til å gi råd i store, strategiske valg, avslutter Carl.