– Jeg fikk fort en følelse av trygghet og et fokus på faglig kvalitet, noe som bare har forsterket seg. Både i uformelle samtaler og på fagmøter stiller de fleste med senkede skuldre, og terskelen for samarbeid og kunnskapsdeling er lav.

– Arbeidsoppgavene mine ble mer og mer preget av arkitektur. Men for å være trygg på at jeg leverte mitt beste, måtte jeg å øke kompetansen min og å få et sterkt faglig miljø rundt meg, begynner Frode Øverås når han forklarer hvorfor han i 2018 søkte seg til Vivento.

Frode Øverås

Seniorrådgiver

Fra test til arkitekt

Frode Øverås har bakgrunn som tester og testleder. Gradvis ble arbeidsoppgavene hans penslet inn mot arkitektur. I Vivento fikk han kompetanseløftet til å ta steget fullt ut.

– Arbeidsoppgavene mine ble mer og mer preget av arkitektur. Men for å være trygg på at jeg leverte mitt beste, måtte jeg å øke kompetansen min og å få et sterkt faglig miljø rundt meg, begynner Frode Øverås når han forklarer hvorfor han i 2018 søkte seg til Vivento.

Han er utdannet innen ledelse, prosjektledelse og markedsføring. Etter endt utdannelse gikk veien videre til Telenor og deretter noen år som konsulent i helsesektoren.

– Du kan godt si at jeg er født og oppvokst i Telenor, utbryter Frode spøkefullt, før han forteller mer om seg selv.

– Jeg startet som telefonkonsulent, men fikk raskt andre oppgaver. Hos Telenor jobbet jeg både som produktutvikler, tester, prosjektleder og testleder. Etter det jobbet jeg med test og rådgivning i helsesektoren.

Fra test til arkitekt

Bakgrunnen til Frode er variert og spennende. En formell bakgrunn som arkitekt hadde han likevel ikke da han startet i Vivento. Hvordan ble karriereveien til?

I testfaget snakkes det ofte om å skyve kvalitetssikring mot venstre, sier Frode, og skjønner fort at dette er stammespråk som må oversettes.

– Poenget er aldri å vente med testing til siste fase av prosjektet. I stedet må kvalitet sikres gjennom hele prosjektperioden.

Nå begynner noe av forklaringen på den naturlige overgangen fra test til arkitektur å falle på plass. For gjennomgående og langsiktig kvalitetsfokus er definitivt også kjennetegn på arbeidet til en arkitekt.

-Uten å tenke over det har jeg faktisk arbeidet med arkitektur nesten hele yrkeslivet mitt, utbryter Frode, nesten overrasket over eget utsagn, før han utdyper hva han legger i det nye faget sitt.

– Arkitektur handler om å finne en metode å bli enig på. Ulike grupper i en organisasjon har egne behov å ivareta, men når ulike deler implementeres basert på forskjellige oppfatninger blir kvaliteten deretter, forklarer Frode.

– Som arkitekt kan jeg sammenstille virkeligheten og beskrive hvordan de påvirker hverandre. Det handler rett og slett om å sikre at alle snakker samme språk, og sikre en rød og kvalitetssikret tråd helt fra behov oppstår til løsning er utviklet.

Kompetanseutvikling

I overgangen til arkitektur har Frode tatt med seg mange nyttige erfaringer.

– Som testleder opplevde jeg ofte manglende dokumentasjon, både av selve løsningen og det mer brukerorienterte. Mange ganger måtte jeg dokumentere dette selv i samarbeid med ulike interessenter i prosjektet, forteller han med et overbærende smil.

Men når Frode skulle velge ny arbeidsgiver handlet det ikke om å flyte videre på erfaringer, men å komme til et sted med fokus på utvikling og kompetansebygging. Allerede på intervjuet hos Vivento ble han betrygget.

– Jeg fikk fort en følelse av trygghet og et fokus på faglig kvalitet, noe som bare har forsterket seg. Både i uformelle samtaler og på fagmøter stiller de fleste med senkede skuldre, og terskelen for samarbeid og kunnskapsdeling er lav.

– Fra første dag fikk jeg også en ambisiøs plan for kompetanseheving som sikrer formell kompetanse på viktige standarder, og at vi som er arkitekter her alltid ligger i forkant av nye teknologier, avslutter Frode, tydelig fornøyd med arbeidshverdagen som arkitekt i Vivento.

Menneskene og teknologien

Det handler ikke kun om teknologi. Til syvende og sist er digitale løsninger laget av og for mennesker. Alle prosjekter trenger derfor endringsledere som ser og forstår de berørte.
Anne-Christin Odden

Kultur å vokse i

Anne-Christin Odden har lang fartstid og lederfaring fra store selskaper. Delingskultur og kompetanseutvikling ble utslagsgivende for jobbskifte.

Trygt, men spennende

Etter nesten 20 år i det offentlige ble Kjetil Krosser Gjerberg overbevist om å bli konsulent. Mulighet til å bygge unik kompetanse og erfaring på kort tid ble utslagsgivende.
Anne-Marit Langedal

Fantastiske formaliteter

For uinnvidde kan offentlige anskaffelser virke firkantede og formelle. Anne-Marit Langedal, som er sjefskonsulent i Vivento og jobber med offentlige anskaffelser, forteller en annen historie.
Rull til toppen