– Jeg fikk fort en følelse av trygghet og et fokus på faglig kvalitet, noe som bare har forsterket seg. Både i uformelle samtaler og på fagmøter stiller de fleste med senkede skuldre, og terskelen for samarbeid og kunnskapsdeling er lav.

– Arbeidsoppgavene mine ble mer og mer preget av arkitektur. Men for å være trygg på at jeg leverte mitt beste, måtte jeg å øke kompetansen min og å få et sterkt faglig miljø rundt meg, begynner Frode Øverås når han forklarer hvorfor han i 2018 søkte seg til Vivento.

Frode Øverås

Seniorrådgiver

Fra test til arkitekt

Frode Øverås har bakgrunn som tester og testleder. Gradvis ble arbeidsoppgavene hans penslet inn mot arkitektur. I Vivento fikk han kompetanseløftet til å ta steget fullt ut.

– Arbeidsoppgavene mine ble mer og mer preget av arkitektur. Men for å være trygg på at jeg leverte mitt beste, måtte jeg å øke kompetansen min og å få et sterkt faglig miljø rundt meg, begynner Frode Øverås når han forklarer hvorfor han i 2018 søkte seg til Vivento.

Han er utdannet innen ledelse, prosjektledelse og markedsføring. Etter endt utdannelse gikk veien videre til Telenor og deretter noen år som konsulent i helsesektoren.

– Du kan godt si at jeg er født og oppvokst i Telenor, utbryter Frode spøkefullt, før han forteller mer om seg selv.

– Jeg startet som telefonkonsulent, men fikk raskt andre oppgaver. Hos Telenor jobbet jeg både som produktutvikler, tester, prosjektleder og testleder. Etter det jobbet jeg med test og rådgivning i helsesektoren.

Fra test til arkitekt

Bakgrunnen til Frode er variert og spennende. En formell bakgrunn som arkitekt hadde han likevel ikke da han startet i Vivento. Hvordan ble karriereveien til?

I testfaget snakkes det ofte om å skyve kvalitetssikring mot venstre, sier Frode, og skjønner fort at dette er stammespråk som må oversettes.

– Poenget er aldri å vente med testing til siste fase av prosjektet. I stedet må kvalitet sikres gjennom hele prosjektperioden.

Nå begynner noe av forklaringen på den naturlige overgangen fra test til arkitektur å falle på plass. For gjennomgående og langsiktig kvalitetsfokus er definitivt også kjennetegn på arbeidet til en arkitekt.

-Uten å tenke over det har jeg faktisk arbeidet med arkitektur nesten hele yrkeslivet mitt, utbryter Frode, nesten overrasket over eget utsagn, før han utdyper hva han legger i det nye faget sitt.

– Arkitektur handler om å finne en metode å bli enig på. Ulike grupper i en organisasjon har egne behov å ivareta, men når ulike deler implementeres basert på forskjellige oppfatninger blir kvaliteten deretter, forklarer Frode.

– Som arkitekt kan jeg sammenstille virkeligheten og beskrive hvordan de påvirker hverandre. Det handler rett og slett om å sikre at alle snakker samme språk, og sikre en rød og kvalitetssikret tråd helt fra behov oppstår til løsning er utviklet.

Kompetanseutvikling

I overgangen til arkitektur har Frode tatt med seg mange nyttige erfaringer.

– Som testleder opplevde jeg ofte manglende dokumentasjon, både av selve løsningen og det mer brukerorienterte. Mange ganger måtte jeg dokumentere dette selv i samarbeid med ulike interessenter i prosjektet, forteller han med et overbærende smil.

Men når Frode skulle velge ny arbeidsgiver handlet det ikke om å flyte videre på erfaringer, men å komme til et sted med fokus på utvikling og kompetansebygging. Allerede på intervjuet hos Vivento ble han betrygget.

– Jeg fikk fort en følelse av trygghet og et fokus på faglig kvalitet, noe som bare har forsterket seg. Både i uformelle samtaler og på fagmøter stiller de fleste med senkede skuldre, og terskelen for samarbeid og kunnskapsdeling er lav.

– Fra første dag fikk jeg også en ambisiøs plan for kompetanseheving som sikrer formell kompetanse på viktige standarder, og at vi som er arkitekter her alltid ligger i forkant av nye teknologier, avslutter Frode, tydelig fornøyd med arbeidshverdagen som arkitekt i Vivento.