Anne-Christin Odden

Den korte veien til kompetanse, åpenheten og fleksibiliteten er helt avgjørende for å innfri forventningene til kundene og samtidig ivareta egne behov, sier Anne Christin, før hun utdyper.

Ofte er 80 prosent av arbeidsoppgavene innenfor komfortsonen til konsulenter. Men for å løse de resterende 20 prosentene er diskusjon og hjelp fra gode kollegaer avgjørende – ikke bare for å støtte kunden, men også for å utvikle egen kompetanse. Kulturen for å gjøre hverandre gode er veldig sterk i Vivento. Det er ikke bare noe det snakkes om, men noe som skjer hver dag, sier hun, og gir tydelig uttrykk for hvor mye gode kollegaer betyr.

Anne-Christin Odden

Sjefsrådgiver

Kultur å vokse i

Anne-Christin Odden har lang fartstid og lederfaring fra store selskaper. Delingskultur og kompetanseutvikling ble utslagsgivende for jobbskifte.   

Anne-Christin Odden har en variert og spennende karriere bak seg. Går vi ti år tilbake i tid var hun avdelingsleder for IT-strategi og forretningsstøtte i Troms Kraft med ansvar for å gjennomføre større endringer på en rekke områder. I 2012 besluttet familien å flytte på seg og hun gikk inn i en stilling som sjefskonsulent i Evry som holder til på Fornebu.

– På den tiden hadde jeg jobbet lenge i Troms Kraft, og vært med på å etablere et nytt satsningsområde og selskap innen fiber. Jeg bygget også opp og ledet en ny IT-avdeling med ansvaret for strategi, porteføljestyring og forretningsstøtte, begynner Anne-Christin.

Etter en del år i kraftbransjen og på kundesiden var det naturlig å søke nye utfordringer. Når hun valgte konsulentbransjen så var det likevel ikke ukjent farvann. Før tiden i Troms Kraft var Anne-Christin seniorkonsulent i Cap Gemini, og hadde høstet både nasjonal og internasjonal prosjektledererfaring. Nå var hun klar for å vende tilbake til konsulentlivet.

– Jeg ble i Evry i seks år som sjefskonsulent, og jobbet hovedsakelig med rådgivning og prosjektledelse i grenselandet mellom forretning og IT, forklarer hun, og utdyper hva hun trives best med.

– Jeg er på mange måter en kaospilot, og trives best når jeg sammen med kunden kan sette ting i system og få forretning og teknologi til å spille på lag. Da var det naturlig at jeg i Evry jobbet i oppdrag innenfor strategi, prosjektledelse, organisasjonsutvikling og virksomhetsstyring hvor endring og omstilling er viktig og krevende.

Enten eller

Anne-Christin har utvilsomt bygd seg opp en ettertraktet CV. Det logiske for mange ville nok vært å fortsette å vokse i et stort selskap med uendelige trinn på karrierestigen. Anne-Christin tenkte annerledes.

– For et par år siden følte jeg at jeg stod jeg ved et veiskille. Jeg kunne enten gå tilbake til kundesiden, eller fortsette som konsulent, forteller hun, og begynner med å forklare elimineringen av kundesiden.

– Jeg hadde jo allerede jobbet mange år på kundesiden. Jeg trivdes godt, men opplevde at jeg naturlig gikk inn i roller som en intern endringsagent. Da så jeg ikke hensikten med å skifte tilbake.

Da hadde hun bare ett valg, å fortsette som konsulent, men med en endring – nemlig å gå over til et selskap med annen størrelse og oppbygning. Men hvorfor ikke bare fortsette å vokse i et stort selskap? Anne-Christin forklaring er kort, men innlysende.

– Jeg ville jobbe et sted med kort vei til kompetanse og kultur for samhandling og deling.

Vilje til å dele

I 2018 kom hun i kontakt med Vivento. Inntrykket var svært godt, men det tok litt tid å bli overbevist.

– Den første gangen jeg leste meg opp på profilen til Vivento så opplevde jeg den som litt utydelig, og det var vanskelig å få et inntrykk av kulturen, forteller hun åpenhjertig.

Førsteinntrykk er vanskelige å endre, men ikke i akkurat dette tilfellet. Når Anne-Christin kort tid senere igjen var i kontakt med Vivento fikk hun et annet inntrykk.

– Nå fremstod tjenestetilbudet tydelig, og jeg fikk også inntrykk av en inkluderende og kompetansefremmende kultur. Og ikke minst, Vivento viste at de tok fleksibilitet og balanse mellom jobb og fritid på alvor.

– For meg og min familie betyr det utrolig mye, og det gjør meg i stand til å gjøre en god jobb ovenfor kundene, slår hun fast.

Identitet og tilhørighet

Valget Anne-Christin gjorde for to år siden om å starte i et mindre selskap var bevisst. Inntrykkene fra ansettelsesprosessen og forventningene har innfridd.

– Den korte veien til kompetanse, åpenheten og fleksibiliteten er helt avgjørende for å innfri forventningene til kundene og samtidig ivareta egne behov, sier Anne Christin, før hun utdyper.

– Ofte er 80 prosent av arbeidsoppgavene innenfor komfortsonen til konsulenter. Men for å løse de resterende 20 prosentene er diskusjon og hjelp fra gode kollegaer avgjørende – ikke bare for å støtte kunden, men også for å utvikle egen kompetanse. Kulturen for å gjøre hverandre gode er veldig sterk i Vivento. Det er ikke bare noe det snakkes om, men noe som skjer hver dag, sier hun, og gir tydelig uttrykk for hvor mye gode kollegaer betyr.

Ingen kan bli like god på alt, men vi kan alltid bli bedre. Anne-Christin har erfart arbeidskulturer hvor utfordringer ikke diskuteres og hver enkelt er sin egen lykkes smed. I Vivento opplever hun det annerledes.

– Det er alltid noe nytt å lære, men det krever kultur for å tørre å spørre og ønske å dele. I Vivento prøver alle å gjøre hverandre gode og det gir grobunn for et høyt kompetansenivå. Dette er viktig for den enkelte, men også for selskapet som helhet. Det handler om å skape identitet, tilhørighet og utvikling.

– For både erfarne og de som kommer rett fra skolebenken er det en utrolig sunn kultur å vokse i. Oppdragene blir løst bedre, og man vokser enormt både faglig og personlig, avslutter hun.