Det handler ikke kun om teknologi. Til syvende og sist er digitale løsninger laget av og for mennesker. Alle prosjekter trenger derfor endringsledere som ser og forstår de berørte.

– Vi må ha flere endringsledere i Vivento!

Susan Ørjansen

Seniorrådgiver

Menneskene og teknologien

Susan Ørjansen er tydelig i sin tale. I 2017 sluttet hun som forretningsutvikler i Statens Pensjonskasse, og startet i Vivento med endringsledelse og prosessarbeid som sin spesialitet. Siden den gang har hun vært innom tunge offentlige virksomheter som NAV og Skatteetaten. Hun er tydelig på hvorfor hun valgte Vivento.

-Når jeg så at en av verdiene til Vivento var «Vi bryr oss om folk», så tenkte jeg med en gang at dette henger så tydelig sammen med den jobben jeg gjør og ønsker å gjøre som endringsleder. Alt handler jo om å forstå og bry seg om mennesker som blir berørt av omstillinger, sier hun og utdyper.

-Og faktumet er jo at det alltid er behov for oss. Digitalisering uten endringsledelse eller en menneskelig faktor er det samme som «failure». Da er det så utrolig viktig jobbe i et selskap som Vivento hvor denne type kunnskap blir både sett og anerkjent.

For sent

Prosessen for å starte et prosjekt er kjent. Først identifiseres et behov, så velges relevant teknologi som kan løse behovet, før prosjektet settes i gang. Men et eller annet sted i prosessen får selve gjennomføringen av prosjektet en sterk egenverdi. De opprinnelige behovene og de berørte menneskene kommer i andre rekke.

-Vi blir nesten alltid involvert for sent, fastslår Susan.

-Vi må være en integrert del helt fra oppstart. Da blir det mye enklere å overføre sluttproduktet til linjen, som også forstår hvordan de skal håndtere og skape verdi av det nye produktet.

Midt i resonnementet lyser plutselig Susan opp. Hun har innsett hvem hun alle mest ønsker seg til Vivento for å jobbe med endringsledelse.

-Det er jo obligatorisk kunnskap for alle prosjektledere, utbryter hun, og forklarer nærmere.

-Alt for ofte har prosjektledere fokus på teknologi og løsning. Men så glemmer de menneskene som skal realisere verdier og faktisk gi virksomheten gevinster etter at prosjektet er avsluttet.

Menneskene

Susan er utdannet samfunnsviter, og det er tydelig at mennesker og menneskelige behov betyr mye for henne. Hun fremstår både som forståelsesfull, ydmyk og lyttende når hun forklarer hvordan hun jobber.

-For oss som jobber med endringsledelse handler det om å gå opp prosessene med sluttbrukerne, se hvordan det gjøres i dag, og hvordan det skal gjøres i morgen. Det er vi som skal forklare og oversette hvordan nye teknologier påvirker deres arbeidshverdag forteller hun.

Men endringsledelse er ikke enkelt. Mennesker reagerer ulikt på forandring. Noen trigges av utfordringer, andre ønsker stabilitet, mens det for noen er utfordrende at opparbeidet kunnskap over lang tid plutselig blir irrelevant.

-Alt handler om ærlighet og åpenhet. Vi må gi folk trygghet for det som kommer, rett og slett få menneskene over broen på en trygg måte, slik at de så raskt som mulig kan utføre nye oppgaver, avslutter hun.

Fra test til arkitekt

Frode Øverås har bakgrunn som tester og testleder. Gradvis ble arbeidsoppgavene hans penslet inn mot arkitektur. I Vivento fikk han kompetanseløftet til å ta steget fullt ut.
Anne-Christin Odden

Kultur å vokse i

Anne-Christin Odden har lang fartstid og lederfaring fra store selskaper. Delingskultur og kompetanseutvikling ble utslagsgivende for jobbskifte.

Trygt, men spennende

Etter nesten 20 år i det offentlige ble Kjetil Krosser Gjerberg overbevist om å bli konsulent. Mulighet til å bygge unik kompetanse og erfaring på kort tid ble utslagsgivende.
Anne-Marit Langedal

Fantastiske formaliteter

For uinnvidde kan offentlige anskaffelser virke firkantede og formelle. Anne-Marit Langedal, som er sjefskonsulent i Vivento og jobber med offentlige anskaffelser, forteller en annen historie.
Rull til toppen