Hva er egentlig Business Intelligence (og Business Analytics)?

Hva er egentlig Business Intelligence (og Business Analytics)?

De siste årene har “buzzwords” som Big Data, Business Intelligence, BI-verktøy og Business Analytics vokst seg stadig større. I mangel av gode norske oversettelser forklarer jeg hva dette er, og hvorfor du bør ha kjennskap til temaene. Jeg forklarer hvordan din virksomhet, enten den er i offentlig eller privat sektor, kan dra nytte av dette.

BI er et akronym som betyr Business Intelligence. Min norske definisjon er forretningsinnsikt. Man omtaler ofte dette sammen med verktøy, ettersom man ofte bruker en programvare eller skytjeneste for å jobbe med BI. Moderne BI-verktøy selges som hyllevare, og lar oss enkelt kombinere ulike datakilder, både internt i organisasjonen og utenfor, slik at vi kan visualisere ulike data på måter som gir merverdi i beslutningsprosesser. Vi omtaler ofte “Big Data” i sammenheng med BI, ettersom  verktøyene også kan bearbeide svært store datamengder.

Presentere historie, eller predikere fremtid?

Business Intelligence presenterer historisk data på en lettfattelig måte. Det er også mulig å vise data i sanntid (“her og nå”). Målet er å avdekke trender og mønstre. Business Analytics (BA), en forlengelse av BI-teknologien, analyserer historiske data, og predikerer hva som vil skje i fremtiden. Terminologiene blir ofte brukt om hverandre, og det finnes ikke alltid et klart skille. Det som er viktig å forstå, er hvilke gevinster slik teknologi kan tilføre din organisasjon.

De fleste moderne PC-er kan enkelt benytte ulike BI-verktøy gjennom nettløsninger eller nedlastbar programvare. Det åpner for en verden av nye muligheter.

Hvorfor BI?

Det finnes ulike eksempler på hvorfor din organisasjon burde ta i bruk et BI-verktøy:

Alt på ett sted
I en organisasjon finnes ofte informasjon på ulike lokasjoner. Dette til tross for at informasjonen hører til hverandre. Noe informasjon finnes kanskje i ulike Excel-ark, mens annen informasjon finnes i databaser eller lignende. Moderne BI-verktøy lar organisasjonen lage rapporter fra flere ulike kilder. På den måten kan organisasjonen samle all relevant informasjon på ett sted, noe som bidrar til spart tid og bedre oversikt.

Forenklet og automatisk rapportering
BI-verktøy kan gjøre rapporter tilgjengelig i skyen, og la ansatte få tilgang fra alle enheter; PC, mobil, nettbrett og smartklokke. Rapportene kan oppdateres automatisk, og utformes på lettfattelige måter. Brukerterskelen er lav, og rapporter kan utforskes og tilpasses av selv de minst tekniske brukerne.

På denne måten sikrer BI-verktøy et felles “stammespråk” i din organisasjon. Dere snakker om de samme tallene, og alle er kontinuerlig oppdatert. Ansatte trenger ikke lengre vente på neste status fra økonomiavdelingen.

Datadrevne beslutninger
Ved at din organisasjon tar i bruk BI-verktøy, vil beslutninger basere seg på faktiske tall fremfor å basere seg på magefølelse. Datadrevne beslutninger vil i de fleste tilfeller gi grunnlag for bedre beslutninger, og din organisasjon vil kunne oppleve økt vekst og lønnsomhet.

Eksempelrapport utformet ved hjelp av Microsoft Power BI

Hvordan kommer vi i gang?

For å komme i gang er det viktig å klargjøre hvilket problem(er) denne teknologien skal løse.

Dersom din organisasjon ønsker å samle og forenkle rapportering, kan dette gjøres i form av et prosjekt. Det vil kreve et engangsoppsett med behov for enkelt vedlikehold, selvfølgelig avhengig av størrelse på organisasjonen. Kompleksiteten på rapporten er avgjørende, men i de fleste tilfeller kan et slikt prosjekt gjennomføres i løpet av kort tid. Gevinstene kan i de fleste tilfeller realiseres allerede ved prosjektslutt.

Dersom utfordringen er at organisasjonen ikke er datadrevne nok, vil det kreve langt mer innsats for å skape en endring. Hvis målet er at beslutningstakere i organisasjonen skal basere seg på datadrevet innsikt, kreves det ofte dedikerte interne ressurser som kan jobbe kontinuerlig med dette. Typisk vil man ha behov for innsikts- og/eller dataanalytikere.

Vivento bistår dere med både mindre og mer komplekse innføringer av BI/BA. Ta kontakt for en hyggelig prat, hvor vi utforsker hvordan nettopp dere kan dra nytte av denne teknologien.

 

Forfatteren er Microsoft-sertifisert innen BI-teknologi.