Hvordan vil fremtidens varehandel se ut?

Vivento har vært med på et to dagers hackaton som kanskje kan gi oss svaret.

Hansen & Dysvik, Toys “R” Us og Enklere Liv er tre av flere butikker som nylig har gått konkurs. Den siste tiden har artikler om butikkdøden og truslene mot varehandelen i tillegg florert i media. Vi står overfor store endringer i varehandelen, og økonomer spår at vi har flere konkurser i vente. Spørsmålet mange stiller seg er hvordan fremtidens varehandel ser ut? Mye tyder på at løsningen ligger i teknologi, bærekraft og den totale kundeopplevelsen.

Hackaton leter etter svaret

I begynnelsen av mars ble butikkeiere, IT-konsulenter og eiere av næringseiendom invitert av Color Line og DNX til et to dagers innovasjonsseminar. Der skulle de finne nye teknologiske løsninger på butikkdøden. Fra Vivento stilte Jan Steinar Kvilesjø, og hans gruppe jobbet frem en løsning der kundeopplevelsen er i fokus.

Selve innovasjonsprosessen som ble brukt på hackatonet består av fire forskjellige faser: Oppdage, definere, utvikle og levere. De 25 nøye utvalgte deltagerne ble delt inn i fire grupper, som fikk tilgang på fakta og innsikt, som skulle hjelpe dem med å definere en aktuell problemstilling som belyser butikkdøden. Videre gikk de inn i en fase der de skulle konkretisere materialet de hadde. I løsningsfasen, som var neste steg, definerte de ulike forslag til løsninger. Ideene ble deretter konkretisert i en brukerhistorie, som ble testet på tyske innbyggere da båten gikk i havn i Hirtshals.

Menneske + teknologi = sant

Noen av temaene som ble drøftet i gruppen til Kvilesjø var automatisering av logistikk og kunstig intelligens. I tillegg vurderte de bruken av «immersive technology», som handler om å gi en totalopplevelse av produktet. Ifølge walkerinfo.com vil 86 prosent betale mer for opplevelser.

– Tall fra Virke Handel viser at markedet vokser, men ikke slik det tradisjonelt har gjort før. Det er lav vekst i fysiske butikker og høy vekst i netthandel. Kundeadferden endrer seg og fremover tror vi at unike kundeopplevelser i kombinasjon med teknologi blir viktig, sier Kvilesjø.

Gruppen til Kvilesjø jobbet med løsninger der teknologi kan brukes for å bedre resultater og bedre selve brukeropplevelsen. Han mener opplevelse vil overgå pris og produkt, og at lojalitet bygges gjennom opplevelser. Produkter selger seg ikke alene. De må gi forbrukeren merverdi, og de må vekke følelser. Fremtidens kjøpesentre vil trolig bli et sted for opplevelser fremfor handel, og netthandelen må bli enkel, fristende og effektiv å bruke. Her kan kunstig intelligens og immersiv teknologi brukes for å gi forbrukeren en personlig og relevant opplevelse gjennom virtuell simulering av klær, farger, og opplevelse. Forenklet bestilling og retur av varer vil også bli viktig.

– Samtidig må varehandelens rolle bidra til bærekraft. Det er viktig for både miljøet og forbrukerne, avslutter Kvilesjø.

Sjekk hvem som vant hackaton her

Rull til toppen