NorgesGruppen

Innføring av elektronisk arbeidsflyt og hverdagseffektivisering hos NorgesGruppen

Vivento støttet NorgesGruppen med innføring av elektronisk arbeidsflyt og implementering av arbeidsflyt for prosessene etablering, eierskifte, omprofilering av avvikling av butikker.

Les mer om prosjektet under referansen NorgesGruppen.

 

 

Rull til toppen