Internet of Things

Internet of Things – Hvor vanskelig trenger det være da?

Det kan være veldig komplekst og vanskelig. Men, det trenger ikke å være det. Det kan tvert imot gjøres ganske enkelt!

I digitaliseringsperspektivet og snakket om smartteknologi så spiller selvfølgelig løsninger for analyse, automatisering, maskinlæring og IoT sentrale roller. Det er mange måter å skape innovative løsninger på, men man trenger ikke å starte fra bunnen av når man går i gang og skal sette sammen kreative løsninger. Jeg snakker selvfølgelig om Azure IoT Suite, laget for å komme hurtig i gang med Internet of Things. Her finnes kjernen i smartteknologi klar til bruk.

Det som hovedsakelig gjøres i Azure IoT Suite er:

  • Les og samle data fra alle enheter
  • Analyser datastrømmer i sanntid
  • Lagre og analysere store datasett
  • Visualiser både sanntids og historiske data
  • Integrer med egne systemer (eksempel)
  • Kontrollere enhetene

Microsoft Azure IoT Suite er en komplett løsning laget for å komme hurtig i gang gjennom 3 varianter med forhånds konfigurerte tjeneste-moduler. Løsningen var i utgangspunktet laget for 2 vanlige IoT scenarier. Fjernovervåkning eller preventivt/varslet behov for vedlikehold. En løsning uten maskinlæring, og en med, ferdige til å ta i bruk.


Fjernovervåkning

I tillegg har «Connected Factory» blitt lansert som nok en pre-konfigurert løsning for produksjonsmiljøer der det er mulig å overvåke og styre produksjonslinjer og agere på varsler når noe trenger å gjøres i produksjonsmiljøet.

De ferdig konfigurerte IoT-løsningene er komplette ende-til-ende løsninger som faktisk virker som de er.
Man får:

   • Simulerte enheter til å starte med
   • Ferdig konfigurerte Azure tjenester som Azure IoT Hub, Azure Event Hubs, Azure Streams Analytics, Azure Machine Learning, Azure Time  Series Insights, Azure Storage og Azure Cosmos DB.
   • Løsningsspesifikt management-konsoll for alle de 3 løsningene

De forhånds konfigurerte tjeneste-modulene har ferdig produksjonskode som man kan tilpasse og utvide som man selv ønsker for å tilpasse løsningen til sitt formål. Man kan bytte ut og legge til egne sensorer og enheter, endre og tilpasse analysemodeller, konfigurere om maskin læringen og egentlig strekke og endre løsningen i alle retninger ut ifra sitt eget løsningsbehov. Azure IoT Suite skalerer opp eller ned uansett hva du ønsker å bruke den til.

Når man har kommet i gang og blitt kjent med løsningen kan man ta i bruk en mengde SDK’er og andre Azure/egne tjenester for utvidet bruk mot f. eks. egne kjernesystemer eller fagsystemer.

Så hvilket oppsett har disse forhånds konfigurerte løsningene som man kan eksperimentere med?

   • Data ingestion: Stor-skala hendelsesimport for prosessering og lagring.
   • Device identity: Håndtere unike enhets identiteter og kontrollere tilgang til løsningen på en sikker måte.
   • Device management: Håndtere enhets-metadata og utføre operasjoner som restart og firmaware oppgradering.
   • Command and control: Send meldinger til enhetene fra skyløsningen for å få enhetene til å utføre handlinger.
   • Rules and actions: Bakgrunnsapplikasjonen bruker regler for å utføre oppgaver.
   • Predictive analytics: Bakgrunnsapplikasjon analyserer enhets-data for å forutse når spesifikke handlinger bør utføres, som for eksempel varsling av vedlikehold når dette trengs.

Dette er på en måte «lek og lær» løsninger der man ganske enkelt kan komme i gang med Internet of Things og som man i tillegg kan videreutvikle til å bli en egen smartteknologi løsning som man kan tilby sine kunder for uendelig mange formål. Start gjerne med Azure IoT Suite og bytt ut medfølgende simulerte enheter med f. eks. en Raspberry-Pi3 for å eksperimentere, eller bruk en av de andre startpakkene som finnes for formålet. Det har kommet et utrolig antall sensorer og styringsenheter som enkelt kan tas i bruk for å lage egne innovative løsninger. Les mer om startpakker her.

Se hvordan Thyssenkrupp bruker Azure IoT Suite som utgangspunkt for å forutse vedlikehold på sine kunders heissystemer

Og hvorfor ikke ta med HoloLens i konseptet? Azure IoT Suite senker terskelen betydelig for å komme i gang med innovative IoT løsninger.

Artikkelen er skrevet av Birger Eriksrud, seniorkonsulent i Vivento.

Birger Eriksrud
Seniorkonsulent
birger.eriksrud@vivento.no
+47 91862479

Rull til toppen