Er du vår nye virksomhetsarkitekt?

Virksomhetsarkitekter
Vi søker virksomhetsarkitekter som har et sterkt ønske om å sette seg inn kunders behov og muligheter for å forbedre sine leveranser og tjenester, forbedre sin infrastruktur eller effektivisere sine prosesser.

Hva hjelper vi våre kunder med?

Vi hjelper våre kunder med å etablere og realisere sine visjoner for digitalisering. Dette gjør vi gjennom å bistå ledere med å forstå og drive fram en nødvendig digital omstilling av sine virksomheter og etablere virksomhetsstyring og virksomhetsarkitektur. Ofte innebærer dette at vi bistår våre kunder med identifisering av de muligheter som nye teknologier gir, etablering av planer for å nå disse målene og å styre endringsreisen frem mot disse målene.

Dine arbeidsoppgaver

Til vårt team av forretningskonsulenter søker vi konsulenter som har et sterkt ønske om å sette seg inn i og forstå kunders behov og muligheter for å forbedre sine leveranser og tjenester, forbedre sin infrastruktur eller effektivisere sine prosesser. Du vil jobbe med kundens virksomhetsarkitektur gjennom å dokumentere dagens situasjon og etablere ny arkitektur. Avhengig av din kompetanse og erfaring kan dette innebære å ha kundeansvar, være prosjektleder eller være leveranseansvarlig. Du må like å jobbe tett med mennesker i grupper og på enmannshånd, og du må trives med å fasilitere og formidle budskap og kunnskap om faget. Typiske oppdrag vi utfører for våre kunder er:

 • Etablering av mål og visjon for digitalisering
 • Etablering av AS-IS og TO-BE arkitekturer i et EA perspektiv
 • Støtte til kundene med etablering og/eller videreutvikling av deres arkitekturfunksjon
 • Sikring av gjenbruk av komponenter og tjenester på tvers i hele organisasjonen
 • Sikring av måloppnåelser, forretningsmessige gevinster, osv.

Har du utdanning i eller erfaring fra arbeid med virksomhetsarkitektur så ønsker vi å snakke med deg.

 • Master eller Bachelor i økonomisk eller teknisk retning
 • Flytende norsk, muntlig og skriftlig
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode formidlingsevner og erfaring med å oversette arkitekturprodukter til informative beslutningsgrunnlag
 • Erfaring med å jobbe i prosjekt
 • Kunnskap om eller erfaring med TOGAF eller andre arkitekturrammeverk
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å ta initiativ og sikre gjennomføring
 • Løsningsorientert og fleksibel
 • Evne til å forankre og drive fram endringer
 • Et faglig godt arbeidsmiljø med dyktige kunnskapsmedarbeidere som i dag teller 66 personer
 • Spennende, utfordrende og utviklende oppdrag hos store virksomheter
 • En anledning til å ta del i videreutviklingen av et norskeid rådgivende konsulentselskap i sterk vekst.
 • Tung kompetanseutvikling gjennom kurs og sertifiseringer på relevante metoder innen våre tjenesteområder.
 • Faglig oppdatering gjennom deltagelse på kurs og konferanser
 • Sosialt godt miljø hvor vi møtes jevnlig for faglig oppdatering og for sosial omgang
 • En konkurransedyktig fast lønn
 • En bonusordning etter en modell som gir deg 100% uttelling innenfor normal arbeidstid og som gir deg eierskap til egen inntjening
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

Interessert? Send oss din søknad på LinkedIn

Interessert?

Ta kontakt med personalsjef, Ivar Eckhoff.

Rull til toppen