Kompetansekultur bygget av ildsjeler

Simen er 29 år, har en master i statsvitenskap og har studert ved NTNU, University of California, Berkeley og Universitetet i Oslo. Etter noen år i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Kompetanse Norge valgte han å bytte beite og starte hos oss.

Du har jo hatt en tid før Vivento, Simen. Fortell litt hva du gjorde før du kom til oss.

– Yrkesbakgrunnen min er fra offentlig sektor. Min første jobb var som rådgiver i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), hvor jeg hadde ansvar for å anskaffe og utvikle en e-læringsplattform. Etter IMDi jobbet jeg nesten tre år i Kompetanse Norge. Arbeidsoppgavene mine var å samle inn statistikk, gjennomføre spørreundersøkelser og utarbeide publikasjoner og notater. Utover dette har jeg erfaring fra politisk analyse i et gründerselskap, i tillegg til et lite besøk innom journalistikken.

Hvorfor falt valget på akkurat Vivento?

– Selve valget om å starte hos Vivento ble klart for meg etter første intervju. Under intervjuet fikk jeg god innsikt i prosjektene de jobbet med, og prosessene de var involvert i. Jeg fikk samtidig en god følelse av det var et sted hvor man ble satset på, og hvor man kunne vokse som konsulent. I tillegg var det god mulighet for å jobbe inne ulike fagdisipliner, noe jeg trives godt med. Summa summarum, det var tydelig at dette var rett sted for meg.

Hva jobber du med hos Vivento?

– Jeg jobber med strategisk analyse og rådgivning. Det er et bredt fagfelt som kan innebære alt fra å gjennomføre analyser og utredninger, til å utarbeide og implementere strategier. Siden hver kunde har ulike utfordringer og forutsetninger, må man være i stand til å løse en rekke komplekse problemstillinger. Arbeidsoppgavene er varierte, og det passer meg helt utmerket.

Hva slags prosjekter har du vært på siden du begynte hos oss?

– Jeg har jobbet med prosjekter både i offentlig og privat sektor. Blant annet har jeg gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser, gjennomført spørreundersøkelser, utarbeidet rapporter, samt bistått i kartlegginger og strategiarbeid.

Nå har du vært hos oss siden februar 2018 – hvordan synes du det er å jobbe i Vivento?

– I Vivento jobber du med kollegaer som har et brennende ønske om å lære mer, og som gledelig lærer bort det de kan. Det er en kompetansekultur hvor du har mulighet til å sparre med kollegaer om ulike problemstillinger. Det motiverer meg til å bli bedre, og til å fylle opp «verktøykassa» med ny metodikk og verktøy. I tillegg får du en ambisiøs kompetanseplan som skal sikre at du utvikler deg som konsulent.
Det som er mest engasjerende er prosjektene og oppdragene du er involvert i. Enten du jobber med porteføljestyring eller strategiarbeid, får du muligheten til å bryne deg på utfordrende oppgaver samtidig som du hjelper virksomheter til å bli bedre.

Hvordan ser konsulenthverdagen ut for deg?

– Det som er spennende med å jobbe som konsulent er at hverdagen kan variere veldig ut fra oppdraget man er i. Den ene dagen sitter man inne på kontoret på Lysaker og jobber iherdig med en rapport eller en presentasjon. Den andre dagen er man ute hos kunder og holder presentasjoner, kjører arbeidsmøter, gjennomfører workshops, osv. Det krever at man er fleksibel og er i stand til å operere innen ulike fagdisipliner.

Rull til toppen