Kvalitetssikring i vår digitale hverdag – kan vi teste som vi alltid har gjort?

Vår digitale hverdag er her. Se deg rundt og tenk over hva som er dine – mer eller mindre – «nødvendige» digitale app’er og gadgets. De siste årene har vi alle fått nye behov som vi ikke visste fantes noen få år tilbake. Vi snakker allerede om Digitalisering 2.0, og vi vet at dette bare er begynnelsen på en spennende fremtid med nye digitale elementer.

Hva som blir våre «game changers» fremover vet vi ikke i dag, men søker du litt rundt på nettet finner du mange muligheter.

G.U.D. – globalisering, urbanisering, digitalisering – er de tre store trendene som påvirker alt inkludert vår måte å leve på, føle, tenke og arbeide. Med dette er det også kommet et sett med nye «spilleregler» som vi må forholde oss til. I figuren nedenfor ser du noen av disse (blå pil – hvor vi går fra, grå pil – hva dette endrer/har endret seg til):

Nye spilleregler
Kilde: Future Navigator

Test og kvalitetssikring av produktene eller tjenestene er en viktig faktor for suksessen og utbredelsen

Hvordan er det vi skal teste og hva er kjennetegnene?

 • Ofte er dette mer tekniske tester, det vil si vi trenger teknisk innsikt på hvordan elementene henger sammen for å få riktig testdekning.
 • Ofte finner vi flere integrasjoner samt integrasjoner mellom ulike typer elementer.
 • Ofte må det fungere på forskjellige operativsystemer, software og hardware, omni-channels.
 • Ofte er det vi skal teste såkalt embedded, altså et real-time datasystem med en dedikert funksjon standalone og med integrasjon mot mekaniske eller elektroniske systemer.
 • Ofte har deler av det vi skal teste et brukergrensesnitt samt at andre deler kan være uten. Dermed må vi være forberedt på å bruke forskjellige mock-up elementer, i alle fall i tidlige faser av testingen.
 • Ofte kan og bør deler av det vi tester automatiseres.
 • Ofte krever det at vi benytter riktige verktøy.
 • Ofte kan deler av testene kjøpes (offshore, nearshore, onshore).
 • Ofte er det vi tester innenfor betegnelsen SMAC (t) – Social Mobile Analytics Cloud (Internet of Things).
 • Etter hvert som digitaliseringen fortsetter vil også andre kjennetegn fortløpende oppdatere listen ovenfor.

Med dette som utgangspunkt er det flere områder som er viktig for test. De fleste av disse områdene er ikke ukjente fokusområder innen test, så vi trenger ikke å endre hele vårt testmetodeverk. I figuren nedenfor er de viktigste områdene listet opp:

Fokusomraader innen test

Vi ser at vi overordnet kan benytte samme metodeverk som tidligere så lenge dette er et godt og oppdatert testmetodeverk som fortløpende holdes oppdatert. Det som derimot må endres er vår måte å teste på. Fokus er tekniske tester, det vil si med teknisk innsikt i hvordan de forskjellige elementene henger sammen, i tillegg til funksjonelle krav og brukeropplevelse.

Vi kjenner alle til begrepet kontinuerlig forbedring og som på de fleste andre områder gjelder også dette for test. Vårt mål må være å få risikobasert og riktigst mulig testdekning innen den tid vi har til rådighet. Ut i fra dette må vi kunne rapportere om risiko og kvaliteten ved neste fase/lansering.

Uttrykket «Don’t be a bore – explore» er et utsagn som vi kan minne oss selv på med jevne mellomrom. På testsiden må vi prøve å etterleve og sammen gjøre de endringer som trengs for å oppnå vårt mål. Et godt råd er å samles til små workshops ved flere anledninger i de forskjellige testfasene for å gjennomgå status på testdekningen. La oss her være oppfinnsomme for nye måter og andre vinklinger, og aldri miste synet av målet vårt om riktig testdekning, kvalitet og risiko.

Tilbake til spørsmålet i tittelen om vi egentlig kan teste som vi alltid har gjort i vår digitale hverdag. Svaret er både ja og nei, og kan kort oppsummeres slik:

 • Vi kan overordnet benytte dagens versjon av testmetodikk/teststrategi.
 • Vi må endre og tilpasse hvordan vi konkret tester.
 • Vi vet ikke hva og hvordan vi skal teste i fremtiden. Det vi vet er at vi kan glede oss over å teste i en morsom, interessant, endringsvillig fremtid med nye digitale tjenester og produkter.

Jeg gleder meg!

Trude Rosendal,
Sjefskonsulent Testledelse
Vivento AS

 

 

Rull til toppen