Læring satt i system

Et system for kvalitetsledelse bør være noe langt mer enn dokumentasjon av eksisterende prosesser. Det skal være grunnlaget for kontinuerlig forbedring av operative prosesser.

Noen bedrifter anser kvalitets- og styringssystemer som meget strategisk for virksomhetsutviklingen. Andre ser på dem som et nødvendig onde. Hvordan ser du på dette?

I de fleste bransjer er det enten et lovkrav å ha et kvalitetssystem, eller at kunder og samarbeidspartnere krever at man har det. I denne sammenhengen vil det jo per definisjon være et nødvendig onde. Vi møter stadig vekk bedriftsledere som har sine ISO-sertifiserte prosesser som «hyllevare» – altså godt lagret i hyllen på kontoret til kvalitetssjefen. Fra denne posisjonen, fra hyllen, kommer det sjeldent noe godt ut av kvalitetsarbeidet.

Ikke så mye bedre er det hos bedrifter som har kastet seg på bølgen av prosessorienterte kvalitets- og styringssystemer, uten noen særlige tanker om målsetningen. Trolig har dette bidratt til at kvalitetssjefen er gjort ansvarlig for de minst besøkte sidene på intranettet. Dette er neppe en særlig god investering.

«Skal vi bli bedre i morgen, må vi vite hva vi gjør i dag». 

De beste i klassen benytter kvalitetssystemet som dokumentasjon på egen ”beste praksis”, hvor kvalitetssjefens oppgave blir å identifisere kvalitetsprinsipper. For eksempel: «Aldri en ulykke på stillaser», eller «Aldri en feil faktura». Jobben blir deretter å definere og implementere aktiviteter for å sikre at disse prinsippene opprettholdes. Kvalitetssystemet danner grunnlaget for design og opplæring – samt kilden til oppslag for alle ansatte som måtte lure på hvordan oppgavene skal utføres.

Forbedringsarbeid i virksomheten starter med utgangspunkt i dagens definerte prosesser, og ender med dokumentasjon og opplæring i nye arbeidsmåter. Det er vanskelig å inspisere kvalitet inn i arbeidet, men det må bygges inn i operative aktiviteter. Arbeidet til kvalitetssjefen er å implementere smarte aktiviteter for å sikre kvalitet i det som gjøres.

Arbeid med kvalitet er bra – men kvalitet i arbeidet må være målet. Med et aktivt kvalitets- og styringssystem, skal virksomheten forsikre seg om at man får en god og praktisk arena for kontinuerlig forbedring av virksomheten.

Vennlig hilsen

Espen Jacobsen
Adm. dir. Vivento