Med data skal landet bygges

11. og 12. juni går Digitaliseringskonferansen i regi av Difi av stabelen på Gardermoen. Årets tema tar for seg det som for mange har blitt kjernen i den digitale omstillingen, nemlig data. Som rådgivere på digital omstilling er det viktig for Vivento å delta på denne møteplassen for ledere og alle som er opptatt av digitalisering i offentlig sektor.

I to dager skal 1200 mennesker utveksle idéer, kunnskap og erfaringer knyttet til smart og ansvarlig bruk av data under Digitaliseringskonferansen. Årets tema er «Med data skal landet bygges». Norge står ovenfor nye utfordringer hvor data spiller en avgjørende rolle for fremtiden, og for mange blir data sett på som den nye oljen. Men hva betyr dette? 

Den nye oljen? 

I Frostatingsloven ble det, for mer enn tusen år siden, skrevet «Med lov skal landet byggjast, og ikke med ulov øydast«, men det moderne Norge er i vel så stor grad bygd på olje. Mange har derfor stilt seg spørsmålet om hva som er den nye oljenSchipsteds styreleder, Ole Jacob Sunde, har argumentert for at data er den nye oljen og at staten må ta større eierskap til data om borgerne. Til dette svarer NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter, Abelia med Direktør for næringspolitikk og samfunnskontakt Kjetil Thorvik Brun, at data ikke er som oljen, den er både fornybar og har allerede et godt etablert regelverk for eierskap, gjennom GDPR. Det er bra med debatt om dataenes rolle i samfunnet vårt fremover, fordi dette bidrar til modning knyttet til hvordan ledere, politikere og viktige samfunnsaktører skal forholde seg til de stadig større mengdene data vi produserer. 

Ikke bare olje som bygde landet 

Men hva bygde vi landet med, i tillegg til både lovverk og olje? Jeg tenker på noen viktige innsatsfaktorer, som i aller høyeste grad også bør gjøre seg gjeldende når vi de kommende årene skal digitalisere Norge gjennom smart bruk av teknologi og data:  

Verdien av tillit – til hverandre, offentlige institusjoner, politikere og myndigheter og til næringslivet.  Det norske samfunnet kjennetegnes av høy grad av tillit mellom aktørene. Dette medfører at vi har kunnet fokusere mer ressurser på å øke produktiviteten i landet, fremfor å bruke ressursene på å sikre oss mot «alt og alle». Skal vi bygge landet med data fremover, er vi avhengige av at data om innbyggere, pasienter og kunder forvaltes på en ansvarlig måte slik at tilliten beholdes. 

Nysgjerrighet og innovasjon. På tross av at Norge på mange måter er en råvareøkonomi, har vi fra starten av oljeeventyret vært nysgjerrige på å ta i bruk ny teknologi i forbindelse med oljeutvinningen. Dette har vært påvirket av både ekstreme utfordringer knyttet til geografi og høyt lønnsnivå, som har tvunget oss til å være innovative for å være konkurransedyktige på den globale arenaen.   

Disse faktorene må også være gjeldende fremover i arbeidet med å bruke data på smartere måter til borgernes beste. Vi må sørge for at data behandles på en tillitsfull måte, og vi må samtidig være nysgjerrige og innovative. Og politikerne må også med! Det nytter ikke at bare fagpersoner og administrativ ledelse forstår at vi må tørre og feile, dele erfaringer og være nysgjerrige. Dette viktige poenget kom nylig seniorrådgiver i Vivento Cecilie Bjelland med Kommunal Rapport. 

Hvorfor er det viktig for Vivento å delta på Digitaliseringskonferansen?  

Vivento leder og gjennomfører prosjekter for digital omstilling. Vi er problemløsere som er opptatte av hvilke samfunnsutfordringer vi skal være med på å løse. Den diskusjonen tar vi helst sammen med kundene våre. Og veldig mange av kundene våre innen offentlig sektor er til stede disse to dagene. Besøk oss gjerne på vår stand for å høre mer om vårt syn på data i den digitale omstillingen, eller for å bli bedre kjent med oss. 

Av: Rune Hjortdahl, Administrerende direktør i Vivento.

Rull til toppen