Student

Mer tid i klasserommet

Vivento bidrar til innføring av nytt skoleadministrasjonssystem i Akershus

Akershus fylkeskommune er godt i gang med å anskaffe et nytt skoleadministrasjonssystem til bruk i alle fylkets 34 videregående skoler. Systemet skal forenkle og forbedre all administrasjon i skolehverdagen, fra skoleeier i fylket etablerer utdanningstilbud til skolens sluttvurdering med vitnemål til eleven er ferdigstilt.

Gjennom digitalisering og forbedring av dagens administrasjonsprosesser søker fylkeskommunen å frigjøre tid brukt på administrasjon, til bruk for pedagogiske aktiviteter i klasserommet. Eksempelvis vil prosesser som timeplanlegging, vikarhåndtering, stillingsplanlegging, lønnsrapportering, arkivering og eksamensplanlegging kunne gå raskere og med høyre kvalitet i det nye systemet.

Utvikling av skoleadministrasjonssystemet Visma Flyt Skole (VFS) er et fellesprosjekt for alle fylkeskommunene i landet. Det er Visma som er leverandør. Den enkelte fylkeskommune er ansvarlig for innføring av systemet, med oppgaver som opplæring, konvertering og migrering av eksisterende skoledata, og etablering av lokale integrasjoner for dataflyt mellom skoleadministrasjonssystemet og fagsystemer for HR, økonomi og sak/arkiv. Velfungerende integrasjoner er en forutsetning for å få til tidsbesparelsen de nye prosessene kan gi.

tord-arve1-ny«Nytt system alene frigjør ikke mer tid til det som gjelder» sier fylkesdirektør for utdanning, John Arve Eide. «Det vil være behov for organisasjonsendringer for å lykkes med prosjektet. Etablering av nye roller og nye prosesser er eksempler på dette.» «For Akershus fylkeskommune er ikke dette et IT-prosjekt, men et organisasjonsutviklingsprosjekt hvor IT er en sentral del» avslutter han.

På oppdrag fra Akershus fylkeskommune ivaretar Tord-Arve Holmedal fra Vivento prosjektlederrollen i det lokale innføringsprosjektet.

Tord-Arve Holmedal
leder forretningsrådgivning
tord.arve.holmedal@vivento.no
+47 901 08 850

 

Rull til toppen