Om Vivento

arrow-white

Om oss

Vivento skal være den beste rådgiveren på digital omstilling. Selvfølgelig stiller denne visjonen høye krav til oss. Derfor har vi konsulenter med høy faglig ekspertise på alt fra utredninger, prosjektledelse, teknisk løsningsarkitektur til testledelse. Hos oss blir likevel ingen ferdig utlært. Vi er grunnleggende nysgjerrige og vil alltid lære mer. Derfor satser vi tungt på å utvikle kompetansen til konsulentene våre, slik at vi hele tiden er oppdatert på hvordan digitalisering kan forbedre prosesser og tjenester.

Men faglig kompetanse alene skaper sjelden gode verdier og løsninger. Vivento har derfor ingen standarder eller A4-løsninger som passer for alle. Vi mener at verdiskapning og gevinstrealisering først starter i dialogen med kundene. Derfor er vi så opptatt av å bry oss om folk og dyrke de riktige personlige egenskapene hos konsulentene våre. Alle kunder, både i det offentlige og private, har unike behov. Det er bare gjennom å lytte og skape gode relasjoner vi sammen kan finne løsningene som hjelper virksomheter å nå sine mål, forbedre folks hverdag og skape samfunnsverdi.

Fakta

0
Antall konsulenter
%
Kvinneandel
mill.
Omsetning 2019
år
Gjennomsnittsalder

Vår historie

2006: Grunderårene

Espen Jacobsen og Ole Jacobsen starter selskapet. Forretningsideen deres var like enkel som den var forutseende, «automatisering av arbeidsprosesser blir viktig».
2006: Grunderårene

2008

I 2008 signerer vi vår første rammeavtale med Helse Sør-Øst.
2008

2009: Etablering

I 2008 og 2009 ble det etablert områder for forretnings-, teknologi-, strategi og prosjektrådgivning. Alt under paraplyen «Teknologistøttet forretningsrådgivning».
2009: Etablering

2012

Når vi skriver 2013 er ikke lenger Vivento et grunderselskap. Omsetningen steg fra 17 mill. kroner i 2009 til 39 mill. kroner i 2012.
2012

2013: Konsolidering

Fra 2013 til 2016 har vi et sterkt fokus på å vinne rammeavtaler og prosjekter innen helse, forsvar, handel og offentlig forvaltning.
2013: Konsolidering

2016: Omorganisering og vekst

Vi tilbyr ikke lenger «Teknologistøttet forretningrådgivning», men «Digital omstilling», og hovedområdene våre er prosjektledelse, arkitektur og testledelse.
2016: Omorganisering og vekst

2016–2019

2016 til 2019 var innholdsrike år. Nye kontorer, organisering, daglig leder og støttefunksjoner vitner om et selskap som forbereder seg på å ta nye viktige steg.
2016–2019

2019

2019 er en milepæl i Vivento. Før første gang passerte vi 100 mill. kroner i omsetning med 65 ansatte og en kvinneandel på 37%.

Miljø og bærekraft betyr mye for oss. I 2019 ble Vivento en miljøsertifisert bedrift.
2019

Fremtiden vår

Helt siden oppstarten i 2006 har Vivento vært i kontinuerlig vekst. I 2019 nådde vi for første gang en omsetning på over 100 mill. kroner med 62 ansatte konsulenter. Dette var en stor milepæl for oss. Det betyr likevel ikke at vi har kommet dit vi ønsker. Innen 2025 er vår målsetning at vi har en årlig omsetning på 200 mill. kroner.

Vekst er likevel ikke en målsetning i seg selv. Visjonen vår er fortsatt å være den beste rådgiveren på digital omstilling. Derfor skal vi fortsetter å investere i kompetansen til konsulentene våre, og vi tror fortsatt verdiskapning skjer gjennom gode relasjoner med kundene våre. Det er lett å miste seg selv og viktige verdier på veien mot noe stort. Vi er derfor svært bevisst på at vi skal bevare vår kultur og at vi fortsatt skal ha som mål å levere samfunnsnyttige tjenester i alle prosjektene våre.

Miljø- og samfunnsansvar

Som leverandør av digitale tjenester til det offentlige og private har Vivento et stort miljø- og samfunnsansvar. Digitalisering har et enormt potensial for å etablere smarte og effektive arbeidsmåter og tjenester som gir bærekraftig utvikling. Vårt ønske er å ta ut dette potensialet, og som eksperter på digital omstilling kan vi aktivt påvirke og redusere sløsing i norske virksomheter. For oss handler ikke bedre tjenester og enklere arbeidsprosesser bare om effektivisering, men om å skape et bedre miljø og spare samfunnet for store kostnader.

Men vi kan ikke bare rydde i andres hus, vi må også feie for vår egen dør. Utfordringene samfunnet står ovenfor handler ikke bare om andre virksomheter, men også oss selv. Vi har et miljøansvar, og vi ønsker å etterlate oss så lite fotavtrykk som mulig. Derfor har vi utnevnt en egen miljø- og bærekraftansvarlig i Vivento som skal være en aktiv pådriver for at miljøtiltak hele tiden er på dagsorden. Første steg på veien var å bli en miljøsertifisert bedrift, noe vi med stolthet kan fastslå at vi oppnådde i 2019.

Ledelsen

Rune Hjortdahl

Rune Hjortdahl

Administrerende direktør

Rune er siviløkonom og master fra NHH, og har vært i Vivento siden 2012. Han har tidligere vært gründer og jobbet i finansbransjen. Før han ble leder, så var han konsulent hos oss i fire år.

Truls Zachariassen

Truls Zachariassen

Økonomidirektør

Truls har master fra NMBU og har vært vår økonomidirektør siden 2017. Han har tidligere jobbet som regnskapskonsulent i BDO.

Marina Mrkaljevic​

Marina Mrkaljevic

Konsulentdirektør

Marina er filolog fra Universitetet i Beograd og har vært hos oss siden 2018. Tidligere har Marina jobbet 11 år i UDI som rådgiver, prosjektleder og produkteier.

Andreas H Sjøberg

Andreas H. Sjøberg

Direktør, Forretnings- og kundeutvikling

Andreas avslutter en MBA ved BI i 2020, og har jobbet i Vivento siden 2013. Han har lang erfaring som rådgiver på digital omstilling, som linjeleder i skjæringspunktet mellom IKT og forretning, og fra roller innen nasjonal og internasjonal idrett.

Tord-Arve Holmedal

Verdikjededirektør

Tord-Arve har Master fra Forsvarets høgskole, og har vært i Vivento siden 2010. I Forsvaret har han over 20 års erfaring som prosjektleder og linjeleder. Hos oss har han vært både utleid prosjektleder i tillegg til å være avdelingsleder for konsulentene.

Hvor vi er

Vivento AS
Strandveien 8
1366 Lysaker

Rull til toppen